• Kaprijke
15/05/2022

De gemeente Kaprijke overweegt, na klachten van burgers, om al dan niet tijdelijk camerabewaking te voorzien op de begraafplaats van Kaprijke.
“We zijn inderdaad op de hoogte van de feiten” zegt burgemeester Pieter Claeys. “In het recente verleden merkten burgers dat er spulletjes verdwenen van de graven van nabestaanden op het kerkhof van Kaprijke. Zij meldden het vandalisme aan onze diensten.
We hebben ondertussen het probleem besproken met de politiezone Meetjesland Centrum. Die beloofde extra patrouilles uit te sturen richting begraafplaats. We bekijken ook de mogelijkheden om een poosje mobile camera’s te plaatsen zodat we de daders kunnen identificeren. De politiezone beschikt over dergelijk materiaal.”
(LK)