• Waarschoot

Vorige vrijdag verloor Ann Coopman (57) haar strijd tegen kanker.  Begin dit jaar maakte ze bekend dat ze het schepenambt, dat voor haar voorzien was, niet opnam omwille van gezondheidsredenen. Ann Coopman werd schepen in Waarschoot in 1995. Sinds begin 2009, ze volgde toen Ghislain Lippens op, was ze burgemeester van Waarschoot. Ze was één van de drijvende krachten achter de fusie met Zomergem en Lovendegem. Ann Coopman was gehuwd met Jo Pauwels en had vier kinderen. De gemeente Lievegem legt een rouwregister in het gemeentehuis van Waarschoot. Dat kan worden ondertekend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, op woensdag van 14 tot 16 uur en op donderdag van 16 tot 19 uur. Het afscheid vond plaats in familiale kring. Een eucharistieviering ter nagedachtenis van Ann zal doorgaan in de Sint-Ghislenuskerk te Waarschoot op zaterdag 6 april om 10 uur.

(Ives Boone)