In de aanloop naar de opmaak van het meerjarenplan voor de komende zes jaar wil het gemeentebestuur van Kaprijke ook de jongeren uit de gemeente aan het woord laten.

Elke inwoner tussen 16 en 20 jaar kreeg een persoonlijke uitnodiging in de bus om op 25 september 2019 samen met het bestuur het jeugdbeleid uit te stippelen.
“Elke zes jaar schrijft het gemeentebestuur een meerjarenplan uit” zegt schepen van Jeugdzaken Frederik Versluys (Het Kartel).” In dat plan staan alle toekomstplannen van de gemeente voor de komende zes jaar beschreven. Met de bevraging van onze jeugd willen we ook aan hen voldoende aandacht schenken.  We willen heel diverse thema’s aansnijden. Is er voor onze jongeren voldoende groen en voldoende speelruimte? Vinden zij het veilig in hun eigen straat of op weg naar school? Willen ze opnieuw een jeugdhuis in de gemeente?” Om haar  idee gestalte te geven organiseert het gemeentebestuur een inspraakmoment voor de jeugd op woensdag 25 september aanstaande in het administratief centrum in Kaprijke. “Tussen 14 uur en 16 uur kan iedereen zijn mening uiten” besluit Versluys.

(LK)