• Sint-Magriete
27/06/2021

Hoewel het compromis nog niet getekend is, is het zo goed als zeker dat het voormalig gemeentehuis van Sint-Margriete een nieuwe eigenaar krijgt. De gemeenteraad aanvaarde in haar jongste zitting een bod van 175.000 euro.
De gemeente Sint-Laureins maakt, zoals aangegeven in haar meerjarenplanning, werk van de verkoop van een aantal niet-essentiële eigendommen. Net als de voormalige pastorij van Waterland-Oudeman is het gewezen gemeentehuis van Sint-Margriete daar een van. “Het pand stond te koopt op de online site biddit” vertelde patrimoniumschepen Hugo Coene tijdens de jongste gemeenteraad. “Er waren een zevental geïnteresseerden, waarvan ééntje een effectief bod van 175.000 euro uitbracht. Deze som is meteen ook de prijs waarop de eigendom ingesteld werd. We stellen voor om het bod te aanvaarden.” Wat unaniem gebeurde. Oppositieraads- en NSB-lid Robert Maenhout (CD&V) bekommerde zich over de toekomst van het gedenkteken dat aan het pand terug te vinden is. “Kan dit daar blijven of moeten we een nieuwe plek zoeken om het gedenkteken onder te brengen?” wilde de man weten. Al snel bleek dat noch NSB noch het raadslid zich zorgen hoeven te maken. De toekomstige eigenaars, een koppel uit Sint-Jan-in-Eremo dat vooralsnog liever even onbekend wenst te blijven, liet reeds weten dat het oorlogsmonument niet hoeft te verhuizen. Naar hun zeggen zal het voormalig gemeentehuis omgebouwd worden en krijgt het een toeristische invulling. De voorgevel, die een dorpsbepalend uitzicht heeft, moet ook in de toekomst behouden blijven.
(LK)