De gemeenteraad komt op 16 april in een uitzonderlijke gemeenteraadszitting bijeen om zich te beraden over het lot van de gemeentesecretaris. Ronny Van Hecke werd vorige maandag schuldig bevonden aan omkoping in de zaak De Wilde en kreeg acht maand cel met uitstel.

De zaakvoerders van Creve Drinks, beter bekend als Drankencentrale De Wilde, André De Wilde en Catherine Creve kregen elk 10 maanden met uitstel voor actieve omkoping. Ze werden ervan beschuldigd de Waarschootse gemeentesecretaris geld te hebben gegeven in ruil voor enkele vergunningen van twee loten grond en enkele afwijkingen van de verkavelingsvoorwaarden. Tussen 2005 en 2010 zou hij in totaal zo’n 6.500 euro ontvangen hebben. Hun advocaat, Filip Van Hende, betwiste de feiten en ging voor de vrijspraak. Ook gemeentesecretaris Ronny Van Hecke vond dat hij diende te worden vrijgesproken, samen met een vertegenwoordiger van AB Inbev; en een man uit Lochristi. De beklaagden ontkennen niet dat er geld is overgemaakt, maar dat was volgens hen puur vriendschappelijk en zonder bijbedoelingen. ‘Dit heeft niets met omkoping te maken, wel met vriendelijkheid. Toen ze in het begin met die mensen samenwerkten, was dat louter professioneel. Maar die professionele relatie is omgeslagen in een mooie vriendschapsband. Daarom kregen zij geregeld een cadeautje.’ Het vonnis van de rechtbank oordeelde echter dat een ambtenaar geen geld mag aannemen. ‘Ze maakten niet alleen misbruik van hun openbaar ambt, maar ondermijnden ook het vertrouwen van de burger in de instellingen van ons democratisch rechtsstelsel en verstoorden de openbare orde.’ Ronny Van Hecke kreeg 8 maand cel met drie jaar uitstel en een boete van 825euro.

Ontslag

Van Hecke kondigde al aan in beroep te zullen gaan, maar toch wordt al op 16 april een extra gemeenteraad bijeen geroepen om zich te buigen over het ontslag van Van Hecke. Vorig jaar werd al eens een procedure opgestart door de gemeenteraad om Van Hecke preventief te schorsen, maar toen mocht hij aanblijven na gelijkheid van stemmen. ‘Voor ons, CD&V, is niks gewijzigd’, zegt waarnemend burgemeester Dirk David (CD&V). ‘Toen de zaak bekend raakte wilden wij hem al preventief schorsen, maar toen heeft de gemeenteraad anders beslist. Nu een effectieve veroordeling is uitgesproken, zijn wij geen andere mening toegedaan. Maar we hebben wel een raadsman onder de arm genomen om de juiste procedure te volgen.’ Die preventieve schorsing werd toen behandeld in drie zittingen, mogelijks kan die procedure nu verkort worden omdat er al een uitspraak is van de rechtbank. ‘Maar daarover gaan we eerst advies inwinnen’, aldus nog Dirk David.  Ook Groen Waarschoot, die weliswaar geen zitje heeft in de gemeenteraad, vindt een onmiddellijk ontslag van Van Hecke onafwendbaar.  ‘Voor ons is er maar één optie’, zegt Peter Cousaert, secretaris van Groen Waarschoot, ‘en dat is het onmiddellijk ontslag van de secretaris’. Een leidend ambtenaar die werd veroordeeld voor corruptie kan en mag zijn functie niet langer beoefenen. Groen wil een open en transparant beleid. ‘Daarin horen dergelijke praktijken niet thuis. Daarenboven tast het gedrag van de secretaris het vertrouwen van de burger in de gemeentelijke instellingen aan. En hij verliest zijn gezag over de personeelsgroep. Een leidend ambtenaar heeft een voorbeeldfunctie. In de paar maanden die het gemeentebestuur nog resten moet het werken aan een integriteitscode. Daarin worden onder meer de principes vastgelegd voor omgaan met relatiegeschenken en uitnodigingen.’ Kartelpartner SP.A komende verkiezingen, maar nu nog lid van de meerderheid is gematigder. ‘Aangezien ik vermoed dat hij tegen deze veroordeling in beroep zal gaan, wachten wij  af welke stappen het schepencollege zal nemen in verband met deze beslissing van de rechtbank’, klinkt het bij SP.A-voorzitter Alain Vandercruyssen. (OW)