• St-Jan-In-Eremo / Kaprijke
17/10/2021

Weinigen die het snappen, maar de fietspaden langsheen de gewestweg N434 doorheen de dorpskern van Sint-Jan-in-Eremo (Bentille) worden uitgebroken en heraangelegd in asfalt. Bewoners hebben het op de sociale media zelfs over verkwisting van overheidsgelden. Wegbeheerder AWV wijst op verhoging van het fietscomfort en de veiligheid..
AWV startte op maandag 18 oktober met de heraanleg van de fietspaden doorheen het centrum van Bentille. “De klinkerverharding wordt aan beide zijden van de gewestweg vervangen door een nieuwe asfaltlaag over een afstand van zowat 1.700 meter” zegt Jef Schoenmaekers van AWV. “De werfzone loopt vanaf de Moerstraat over de Bentillestraat tot aan het kruispunt met de Kerselaarstraat. Tevens worden de busperrons aangepast voor een beter reizigerscomfort. De werken zullen ongeveer vijf weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden, en worden in twee fasen afgerond.

Ongemakken

In een eerste fase wordt er gewerkt aan de fietspaden op het grondgebied van Sint-Laureins. Daarna komt overzijde aan bod. Verkeer dat vanuit Eeklo richting Watervliet rijdt, kan langsheen de werken passeren. Verkeer naar Eeklo rijdt om via Kaprijke. Verkeer vanuit Watervliet kan het centrum van Bentille via de Calusstraat en Sint-Jansstraat bereiken. Fietsers rijden op het stuk fietspad waaraan niet gewerkt wordt.”
Buurtbewoners vragen zich luidop af waarom de ingreep aan een nog niet zo oud fietspad moet plaatsvinden. “Met de heraanleg willen we het fietscomfort en de veiligheid verhogen” besluit Schoenmaekers. “Alle oneffenheden worden meteen weggewerkt”. Bentille zelf is minder gelukkig met de ingreep. “De fietspaden verkeren nog in een goede staat” horen we. “Deze ingreep brengt niks dan ongemakken met zich mee. De helft van de straten zijn gedeeltelijk afgesloten en de omleidingen sturen je kilometers ver om. Hopelijk zijn we hier snel vanaf.”
(LK)