• Eeklo

In de gemeenteraad van november 2013 besliste de Eeklose gemeenteraad om de budgetten van de kerken aan de Oostveldstraat en op de Sint Jozefparochie niet goed te keuren. De Oost-Vlaamse provinciegouverneur vindt echter dat de gemeenteraad hiermee zijn boekje te buiten te gaat. Eeklo gaat echter op zijn beurt in beroep tegen deze beslissing van de gouverneur.‘Gelet op de financiële toestand en de beperkte budgettaire marge van de stad is het niet houdbaar om te investeren in het patrimonium van alle kerkfabrieken op het grondgebied van de stad en daarom is het ook noodzakelijk om keuzes te maken’, klonk het in november toen de beslissing genomen werd. ‘ Daarom opteren wij om de werking van de kerken Sint-Vincentius en Sint-Antonius verder te ondersteunen en voor de kerken Sint-Jozef en Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen (Oostveldstraat) op termijn een andere bestemming te zoeken’, luidde het verder. Het Centraal Kerkbestuur Eeklo en de Bisschoppelijke Overheid Gent tekenden tegen dit besluit beroep aan en voerden aan dat de gemeenteraad geen enkele bevoegdheid had om de erkenning van parochies op te heffen. Gouverneur Jan Briers gaf hen gelijk.’We gaan tegen de beslissing van de gouverneur nu beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering’, kondigt burgemeester Koen Loete ( CD&V+) echter aan. ‘Dit debat over het gebruik van de kerken en de organisatie van parochies is al langer aan de gang. We moeten hierover tot een dialoog proberen te komen en streven naar leefbare structuren. Dit beroep moet ook gezien worden als een bewarende maatregel.’(Ives Boone)