Lut De Jaeger (Groen!) vroeg in de gemeenteraadszitting van oktober meer daadkracht van het stadsbestuur om de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers in Eeklo te verhogen. Zij haalde enkele concrete voorbeelden aan van plaatsen die volgens haar verkeersonveilig zijn. 'Er is slechts een kleine investering nodig om op deze plaatsen het comfort en de veiligheid te verbeteren', volgens het gemeenteraadslid van Groen! Bevoegde schepen Dirk Van de Velde (CD&V) beloofde dat elke opmerking of suggestie zal worden onderzocht.

'In een stad, die steeds meer inwoners telt is het van groot belang investeringen te doen voor de veiligheid en het comfort van voetgangers en fietsers. Dit is een beleidspunt dat trouwens werd vastgelegd in het mobiliteitsplan', meende Lut De Jaeger. 'We brengen daarom vandaag enkele punten onder de aandacht, die volgens ons verwaarloosd worden.
Verhoogde boordstenen en goten bij fietspaden zoals aan het Krügercentrum bijvoorbeeld zijn volgens mij uit den boze. Waartoe dient trouwens dat hinderlijk fietssas aan het Scoutspad? Dergelijke fietssassen zijn hinderlijk voor fietskarren en worden toch omzeild. In de Zwembadstraat liggen asfaltputten die hinderlijk zijn voor de fietsers. De fietsenstalling aan het station heeft dringend een opknapbeurt nodig. Het fietspad aan de rotonde van de Koning Albertlaan en de Raverschootstraat houdt gewoon op aan het begin van de Raverschootstraat. Is er wel controle op de veiligheid van voetgangers en fietsers bij bouwwerven? Soms is de rijweg het enige alternatief. Dit kan toch niet in volle stadscentrum van een scholenstad. En zo kan ik nog wel enkele plaatsen opnoemen', aldus Lut De Jaeger. Dirk Van de Velde vond het in zijn antwoord spijtig dat Lut De Jaeger alleen naar het slechte keek en niet naar alle werken die al gerealiseerd werden. Hij beloofde niettemin dat met haar opmerkingen rekening zal worden gehouden. 'Er zijn al heel wat knelpunten aangepakt. Grotere zoals de heraanleg van de Guldensporenstraat en de Kerkstraat en kleinere zoals de Eikelstraat of de fietsoversteek aan de Ringweg. Elke suggestie of opmerking zal niettemin nauwkeurig worden onderzocht door de medewerkers van de technische dienst, en zo snel en goed mogelijk worden aangepakt.'