• Kaprijke / Lembeke
28/02/2021
Groen Kaprijke-Lembeke-Bentille (Groen KBL) vraagt meer aandacht voor de veiligheid van de schoolkinderen en lanceert enkele ideeën hiervoor. “De voorstellen komen en na consultatie van de scholen en de kinderraad” zegt Lynsey Styaert van Groen KBL. “Op het Lembeekse dorpsplein is voldoende ruimte om dat te transformeren tot een gezellige site terwijl we de veiligheid er optimaliseren. Bij het begin en einde van de school kan de weg erheen tijdelijk worden afgesloten. Ouders kunnen hun kinderen dan op het plein ophalen. Heel de ruimte, met nog aan te leggen fietsstroken, wegversmallingen en verkeersdrempels kunnen het alleen maar veiliger maken”. Net als in Lembeke heeft de partij ook enkele voorstellen voor Kaprijke. “Hier zijn reeds een aantal ingrepen gebeurd door de gemeente” gaat Steyaert verder. “We roepen de ouders op om hun kinderen via de Voorstraat naar school te brengen. De bestaande schoolomgeving wordt zo een pak rustiger en veiliger.” Tenslotte vraagt de partij om gevaarlijk kruispunten te evalueren en aan te pakken. Groen KBL wijst onder andere op de kruispunten van de Kerkstraat met Lembekedorp, op de site Nieuwstraat-Aveschoot en op de oversteek van de Voorstraat.(LK)