Sinds groep Huysman uit Eeklo in 2005 een eerste stuk grond tussen Veldestraat en Diepestraat in 30 bouwloten verkavelde, kreeg Merendree in vele opzichten een welgekomen facelift. Het veranderde van een typisch veredeld plattelandsdorp met een overwegend ouder publiek, tot een pittoreske, bloeiende en stijlvolle landelijke gemeente, die door buitenstaanders al vlug werd vergeleken met het nabije luxueuze en rijke St. Martens Latem.

Het dorp profiteerde rijkelijk van deze stijlbreuk met het verleden. Tientallen huizen in fermette-, pastorie en moderne stijl rezen overal op, de plaatselijke dorpsschool barstte uit haar voegen, de Sparwinkel werd ook op zondagmorgen overrompeld en de laatst bijgekomen beenhouwerij in het centrum werd een succeszaak die ook kopers uit omringende gemeenten lokte. Merendree werd plots bevolkt door jonge huisgezinnen met kinderen, oogde bruisender en het inwonersaantal groeide als kool.

Inmiddels bracht de groep Huysman tussen 2005 en 2008 nog eens 26 loten in een tweede en derde fase aan de man. En toen ze in 2008 ook de grote bloemenvelden met serres van de familie Verhaeghe achter het Hammeken aankocht en in 53 stukjes opdeelde, was ook daar de belangstelling van potentiele kopers opnieuw enorm. Al leek de verkoop daar wat te vertragen: of was Merendree plots verzadigd aan nieuwbouw?

We hadden een gesprek met Dominique Huysman, gedelegeerd bestuurder van dit Eeklose bouwbedrijf, die met een zekere fierheid en genoegen terugblikt op een bijzonder succesvol hoofdstuk in de recente geschiedenis van het familiebedrijf.

 

Veel veranderd?in 7 jaar

Dominique Huysman: “Onze laatste verkaveling in de Bloemistenstraat  is op vandaag voor 80 % uitverkocht. De eerste huizen worden binnenkort opgeleverd. Het ging inderdaad wat trager, maar dat is ook begrijpelijk in deze huidige economische crisistijd. In 2005, voor ons de topjaren in verkoop, verkochten we een verkaveling uit in ongeveer 12 maanden tijd. Vandaag duurt dat 2 à 2,5 jaar. De gronden worden steeds maar duurder, de Vlaamse regering dwingt ons tot steeds kostelijker technische en isolatienormen en de afbetalingstermijn van de lening wordt langer. Gelukkig zakt de intrest, anders was het een ramp voor de bouwnijverheid.”

Taptoe: Hoeveel duurder zijn de nieuwbouwhuizen in Merendree geworden tussen de beginfase in 2005 en in 2012 nu ?

D.Huysman: “In 2005 kostte een huis alleen - de woning zonder grond -  in halfopen bebouwing in onze eerste verkaveling gemiddeld 165.000 €. Nu, ongeveer 7 jaar later is dat gestegen naar 195.000 €. Dit is een stijging van gemiddeld 15 %. Dit zit deels in de stijging van lonen en materiaal, maar voor het grootste part in de genoemde isolatienormen en ventilatietechnieken die ons door de overheid worden opgelegd. In ruil krijgt de klant natuurlijk wel een zuiniger verbruik en een ecologischer leefwereld.”

Taptoe: De grondprijzen zijn allicht méér gestegen?

D.Huysman (lacht): Dat is het probleem! In 2005 stond de grond in Merendree aan ongeveer 200 € per m2. Zeven jaar later is dat al 250 € of een stijging met 25 %. En dan moet je weten dat de grond vóór 2005 een tijdlang nog veel vlugger was gestegen…Grond en huis samen kosten nu rond de 275.000 € in een H.O.bebouwing van circa 320 m2.

 

Inloopdouche in trek

Taptoe: Is de grootte van een lot bouwgrond intussen ook veranderd ?

D.Huysman: Niet speciaal. De norm voor een halfopen bebouwing, ongeveer 90 % van de vraag, blijft rond de 320 m2 hangen. Daarop zetten we dan een huis met ongeveer 140 à 160 m2 bewoonbare oppervlakte. Daarin zit op het gelijkvloers een garage, open keuken, living, eetkamer, inkom en wc, en op de verdieping standaard meestal 4 slaapkamers en een badkamer. De vraag naar een dubbel verdiep blijft ongeveer fifty/fifty, maar sommigen moeten omwille van de portemonnee soms al eens inleveren op hun eigen dromen of behoeften.

Een dakkapel bijvoorbeeld komt op een extra prijs van ongeveer 3.500 € stuk. Soms sneuvelen dit soort extra’s voor een goedkopere Velux. Het komt er inderdaad soms op aan… Zeer opvallend is dat men dan liever meer besteedt aan een badkamer - een inloopdouche bijvoorbeeld is zeer in trek -  en in het keukenbudget.”

Taptoe: Hoeveel moeten uw klanten dan afbetalen aan de bank?

D.Huysman: “Vroeger, eind de jaren ’90, leenden de kopers 75 % van de totale koopsom en betaalden af op gemiddeld 15 jaar. Ofwel waren het de ouders die 25 % bijsprongen, ofwel had het koppel zelf al fors gespaard. Nu is het zonder de hulp van de ouders moeilijker om nog te kopen, want de bank stelt steeds hogere borg-eisen. En omdat de aankoop van een woning steeds duurder wordt, leent men al gauw op 20 tot 25 jaar. Een koppel koopt nu in functie van wat ze kunnen afbetalen. Gemiddeld lenen ze 250.000 € omdat de afbetaling per maand dan ongeveer op 1.250 € komt. Dat is voor tweeverdieners ongeveer 1 maandwedde. Met de tweede moeten ze dan leven.”

 

Passief-huizen

Taptoe: Is het koopgedrag veranderd?

D.Huysman: “Lichtjes. Men koopt vandaag minder op plan. Men wacht tot er enkele huizen af zijn en bezocht kunnen worden. Keuzes worden dàn pas gemaakt. Het biedt hen het voordeel dat ze zien wat ze kopen en dat de lening inmiddels wat wordt uitgesteld. En ze kunnen er vlugger in treden. Maar ook de koppels zélf zijn veranderd. Nu zijn het 25 % jonge koppels, 25 % nieuw-samengestelde gezinnen, 25 % investeerders en 25 % senioren die van hun grote villa of bungalow naar een kleinere en meer praktische ruimte willen verhuizen. Vooral een minder grote tuin speelt hier een rol. De tendens naar fermettestijl neemt wat af. De klassieke hoevestijl lijkt wat voorbij. Men kiest nog steeds voor pastoriestijl en meer en meer ook voor modern. De garage daartegenover wordt stilaan opgeofferd voor een opberg- en/of fietsenruimte. De auto slaapt dan maar buiten op straat ”.

Taptoe: Is er stijgende vraag naar passiefhuizen?

D.Huysman: ”In onze firma staan we daar nog wat argwanig tegenover. We geloven eerder in ‘laag-energiewoningen’. Alhoewel. Zelfs dààrin lijken onze klanten nog niet erg storm voor te lopen. Ze ondergaan en betalen slaafs de opgelegde normen en regels van de overheid, maar niet erg enthousiast. Passief-huizen hebben dan weer geen aantrok omdat ze in architectuur beperkt zijn: compact, zonder garage want dat is een koude-plaats, zeer strict met rechte vlakken, steeds naar het zuiden gericht, enz.”

Taptoe: Vanwaar komen uw kandidaat kopers zo al ?

D.Huysman: Volgens onze  statistieken komt 35 % uit Groot-Nevele en de rest uit de randgemeenten rond  en over Gent: Drongen, Merelbeke, Gent centrum. Maar eigenaardig genoeg niet uit Eeklo of de kant van Brugge. In Gent zijn de grondprijzen ook duurder. En Merendree is ideaal gelegen aan de treinverbinding naar Gent en Brussel en aan de E40.”

Taptoe: Wat hebt ge nog in de aanbieding voor dit blijkbaar ideale dorp?

D.Huysman: In het centrum begint in 2013 de fase van de Kloostertuin met 14 halfopen en 2 open bebouwingen. De verkaveling Kouterslag/Molenkouter start eveneens in 2013 met 25 loten, en in Landegem zit de verkoop van 15 open en 24 halfopen loten in de Poeldendries in de voorbereidingsfase”.

Geïnteresseerden kunnen contact nemen op tel.nr. 09/376 14 15 of via info@huysmanbouw.be .

Piet De Baets