Een goede maand geleden heeft schepen van financiën Marc Windey meer dan een half uur lang zijn meerjarenplan (aangevuld met enkele persoonlijke overwegingen) aan de gemeenteraad voorgelegd.

Wij distilleren hieruit enkele interessante passages met voorbehoud voor niet gedoelde klemtonen of mogelijk verkeerde interpretaties wegens de beknoptheid.

Geen taart
De nieuwe bestuursploeg van SMS, Open Vld en Groen in Eeklo had bij de start van de legislatuur torenhoge ambities, maar één jaar later botst het stadsbestuur op financiële beperkingen zodat er noodgedwongen moet geselecteerd worden. Eeklo kon jarenlang steunen op de lange arm in Brussel van burgemeesters als Fons Coppieters en Eric Matthijs. Ze waren Vlaams volksvertegenwoordiger of senator. Maldegem deed het met Johan De Roo en Valerie Taeldeman. Het Meetjesland had tot vorige verkiezing in de persoon van Joke Schauvliege (Evergem) ook een minister. Maar er kwamen andere tijden (lees: verkiezingen)…
Schepen van Financiën Marc Windey zegt dat er voor een centrumstad als Eeklo (opnieuw) dringend nood is aan meer ondersteuning van de hogere overheid. “Eeklo mist een sterke man in Brussel. We zitten niet aan het buffet als de taart aangesneden wordt”, klinkt het. “Zo moet onze stad al jaren bedelen voor een Ring van – ocharme- 2,5 kilometer. We krijgen alleen kruimels.”

Fusiebonus gemist
Windey: “We hebben de fusiebonus gemist. De overheid gaf tot vorig jaar 500 euro schuldvermindering per inwoner voor gemeenten die vrijwillig in een fusie stapten. Met 21.000 inwoners had dat Eeklo meer dan tien miljoen euro kunnen opleveren, zoals dit het geval is in Lievegem, Aalter of Deinze. Helaas. De personenbelasting verhogen wilden wij integendeel niet doen, ook al ligt het gemiddeld inkomen in Eeklo lager dan dat in Vlaanderen. De vergrijzing is hier groter dan elders, we hebben meer mensen met een leefloon, en ook het aantal niet-Belgen ligt hoger dan in een gemiddelde Vlaamse gemeente. Eeklo heeft bovendien meer dan 800 sociale woningen. Allemaal factoren die het op financieel vlak niet gemakkelijker maken om onze stad te besturen.
Toch gaan we 30 miljoen euro investeren, onder andere voor een veilige doortocht, een sfeervolle markt, de renovatie van het stadhuis, en de aanpak van kankerplekken zoals de Lilan en de oude rijkswachtkazerne. Tevens gaan we enkele gebouwen verkopen. die ofwel weinig of geen functie meer hebben ofwel beter overgedragen worden aan het privaat initiatief. Zo is er het gebouw aan de Visstraat dat straks door het OCMW verlaten wordt, het Witte Huis dat binnenkort eveneens verlaten wordt voor een nieuw politiegebouw. De Meibloem dat straks leegkomt door de ingebruikname van de omgevormde Sint Jozefskerk. Ook het Jeneverhuis staat op onze lijst en de dekenij, thans nog betrokken door één persoon. Verder rekenen we op inkomsten vanuit de Hartwijk waar straks de eerste verkopingen gepland zijn. Ook de site van het oude zwembad biedt mogelijkheden voor gedeeltelijke bewoning en dus inkomsten uit verkoop. De opbrengst van deze middelen moet ons toelaten een aantal toekomstgerichte investeringen te realiseren.”

Omtrek profiteert mee
Windey: “Grote personeelsuitgaven slorpen de helft van de beschikbare middelen op. Onze stad telt thans om en bij de 400 personeelsleden wat ons tot één van de grootste werkgevers maakt. Reken daarbij de vaste werkingskosten van ca. 25% van het budget en dan komen we tot het besluit dat de investeringsmarge bijzonder klein is. De reden van onze hoge uitgaven is eenvoudig. Onze stad heeft een aanbod van diensten die onze grenzen vér overschrijden en waarvan omliggende gemeenten mee profiteren.  We excelleren door de aanwezigheid van het Zonneheem,  AZ Alma, de psychiatrie, de woonzorgcentra Elisabeth, Avondzegen en dr. Coppens en de aanwezigheid van vele diensten in de geestelijke gezondheidszorg, de armoedebestrijding, de Meetjeslandse Welzijnsband, de Woonwijzer, het Sociaal Verhuurkantoor, enz.  Tel daarbij de grote sport- en culturele infrastructuur die, volgens de cijfers, openstaat voor meer dan de helft voor niet-Eeklonaars, maar door ons betaald wordt.”
“Ons onderwijs heeft een echt regionale uitstraling: volgens de laatste tellingen heeft Eeklo van kleuter tot en met secundair onderwijs meer dan 6.000 leerlingen, bijna 1.200 mensen in het avondonderwijs en evenveel in het kunstonderwijs. Deze grote en ruime dienstverlening heeft ook zijn financiële gevolgen. “
“En dan nog de politie: de bijdrage van onze stad voor de Eeklose politie bedraagt circa 144 euro per hoofd. Onze politie draait 24 uur op 24 uur zaterdag en zondag inbegrepen. Bij wijze van vergelijking: in Maldegem bedraagt de bijdrage per inwoner iets meer dan 80 euro maar daar kent men de 24-uren permanentie niet.”

Conclusie
En de schepen besluit:
“De beperking van de financiële mogelijkheden zal ons niet verhinderen om klemtonen te leggen die tot doel moeten hebben onze stad leefbaar te maken. Met een verscherpt oog zullen we iedere uitgave nazien en laten motiveren. Onze stad biedt enorme mogelijkheden. Onze stad bruist door de inzet van vele vrijwilligers, kent een resem evenementen, kent op vele plaatsen een echte mooie buurtwerking en werkt aan verbondenheid tussen mensen. Volkomen ten onrechte wordt ons een negatief imago aangemeten. Van een gelaten en defensieve houding naar veel meer assertiviteit, van onnodige bescheidenheid naar een sterke en fiere uitstraling, dit wordt een echte uitdaging.”

Piet De Baets