• Kaprijke
30/01/2022

De trajectcontrole op de gewestweg N456 tussen de dorpskernen van Kaprijke en Bentille functioneert. “Wie voortaan te snel rijdt krijgt een boete in de bus” zegt korpschef Antoinette Van den Bossche van de politiezone Meetjesland Centrum.
Velen onder ons vroegen zich af of de trajectcontrole in de Kaprijkse Molenstraat ook effectief werkte. Vaak werden verhalen verteld, maar weinigen waren correct. Vanaf heden is het duidelijk: Het rijk der vrijheid is, voor al wie te snel over de N456 van Kaprijke naar Bentille rijdt en om gekeerd, voorbij. De trajectcontrole in de Molenstraat is officieel in werking gesteld. “In het verleden hebben de camera’s steeds mooi werk geleverd met hun nummerplaatherkenning en bij de bestrijding van de criminaliteit” vult commissaris Marino Longeville aan. “Vanaf nu komt daar ook de snelheid bij. Wie er een gemiddelde snelheid van 70 kilometer per uur over het gemeten traject op na houdt, komt nooit in de problemen. Boetes werden tot vandaag nog niet uitgedeeld. Wie te snel rijdt gaat vanaf nu de bon op. “Metingen leerden ons dat er nog heel wat chauffeurs te snel rijden” zegt commissaris Marino Longeville. “Op 17 januari jongstleden werden 117 snelheidsvertredingen vast gesteld. We hebben aan de hand van de metingen berekend dat er zowat 22.000 overtredingen op jaarbasis voorkomen. De vaststelling is dat het aantal verkeersongevallen in zones waar trajectcontrole geplaatst zijn, drastisch afneemt.”
(LK)

De snelheidsmetingen op de N456 zijn officieel in werking gesteld. (Foto: Emiel Tack)