• St-Jan-In-Eremo / Kaprijke
24/10/2021

Zelden zorgden openbare werken voor zo’n storm van verontwaardiging onder de bevolking, dan bij de heraanleg van het fietspad doorheen de dorpskern van Bentille. “Totaal onnodig” en “pure verkwisting van belastinggelden” luidt het. Zelfs gemeentebesturen krijgen het niet uitgelegd.
De heraanleg van het fietspad doorheen Bentille is de bevolking op zijn minst in het verkeerde keelgat geschoten. Wegbeheerder AWV (Administratie Wegen en Verkeer) was vorige week druk in de weer met het uitbreken van het betonstenen klinkerfietspad langsheen de Moerstraat (zijde Sint-Laureins ) en verhuisde aan het eind van de week richting Lembeke voor een gelijkaardige ingreep tussen kerk en de Sportstraat. De doortocht in Kaprijke volgt later, begin 2022.

Niks dan ongemakken
“Ik weet niet of ik het in een openbare vergadering zoals de gemeenteraad mag zeggen, maar de man of vrouw die deze beslissing genomen heeft, moeten ze toch wel even onderzoeken” opende onafhankelijk oppositieraadslid Johan Francque zijn tussenkomst tijdens de jongste gemeenteraadszitting in Sint-Laureins. “Een van de beste fietspaden in de regio wordt nodeloos uitgebroken en vervangen door een asfalten versie. Dit was helemaal niet nodig.” Francque kreeg volmondig gelijk van de hele raad én de bewoners van Bentille. “Waarom moeten die kosten nu gemaakt worden?” klinkt het als uit één mond. “Het fietspad verkeert in prima staat en kan gerust blijven liggen. Ondertussen hebben we niks dan ongemakken. Onze opritten liggen opgebroken, omleidingen voeren ons als het ware naar de andere kant van het Meetjesland, er ontstaan gevaarlijke situaties voor de fietsers en middenstanders zien hun omzet gevoelig dalen.” Burgemeester Franki Van de Moere trachtte de situatie te duiden, maar kon toch niet wegsteken dat ook hij de centen liever op een andere manier aangewend zag. “De fietspaden worden betaald met Europees geld uit het Corona-herstelfonds” vertelde Van de Moere. “Dit geld moet voor 1 april 2022 besteed zijn. Vandaar de ingreep.”

Kaprijke volgt in 2022
Eerder had ook Kaprijks schepen Hendrik Van de Veere, bevoegd voor openbare werken in Kaprijke, zijn ongeloof laten blijken. “We kunnen het niet uitgelegd krijgen aan de burger” vertelde de man. “Op 29 september kregen we bericht dat de fietspaden zouden worden uitgebroken. Het is natuurlijk noodzakelijk dat fietspaden er keurig bijliggen, maar noch in Bentille, noch in Lembeke of in Kaprijke is er een noodzaak aan vernieuwing. De fietspaden in de dorpskern van Kaprijke zijn amper drie jaar oud.” Nu één kant van Bentille al in het nieuw zit komt nu Lembeke aan de beurt. In het voorjaar van 2022 volgt de doortocht van Kaprijke. Wegbeheerder AWV van zijn kant wijst erop dat de nieuwe fietspaden zorgen voor een beter fietscomfort en meer veiligheid. Een aantal bushaltes wordt eveneens comfortabeler gemaakt.
(LK)