• Lembeke
26/06/2022

Bijna 400.000 euro is er nodig om de werken aan de Heihoekse Kerkwegel grondig aan te pakken. Honderdduizend ervan komen van Vlaanderen en veertigduizend van de provincie Oost-Vlaanderen. De rest hoest Kaprijke zelf op. “De werken starten op 8 augustus en zullen zowat vier maanden duren” zegt schepen van Openbare Werken Hendrik Van de Veere. “De weg wordt verbreed en de oversteekplaats aan de Eeklostraat een stuk veiliger”
“De kerkwegel, een vrij drukke verbinding van de Heihoek met het dorp van Lembeke, wordt volledig heraangelegd vanaf het kruispunt met Aveschoot tot aan kruising met de Ledestraat” zegt Van de Veere. “Belangrijke ingreep hierbij is het veiliger maken van de oversteekplaats ter hoogte van de Eeklostraat. Hier plannen we ingrijpende werken. De rijweg wordt heringericht zodat verkeer alternerend moet passeren. Op die manier ontstaat er ruimte voor de zwakke weggebruiker om de zeer drukke straat op een veilige manier over te steken.” Het volledige traject krijgt een breedte van anderhalve meter en wordt deels verhard, deels halfverhard afgewerkt. “Ter hoogte van de Suiker-, Bloem- en Boterstraat, in de volksmond de Speculooswijk genoemd, verlaten we even het bestaande traject” gaat de schepen verder. “Het nieuwe tracé loopt over de Eeklose Watergang zodat de inwoners van de wijk kunnen mee genieten van de vernieuwde weg op hun tocht richting dorp.”
Opgetogen minister
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (OpenVLD) is alvast opgetogen over de Kaprijkse manier van werken. “Onveilige kruispunten en dito fietsroutes zijn vaak voorkomende klachten van fietsers én de reden waarom ouders hun kinderen niet met de fiets naar school laten gaan. Deze legislatuur wil ik de verkeersveiligheid in schoolomgevingen én op schoolroutes drastisch verhogen. Kaprijke maakt hier mooi gebruik van de subsidie veilige schoolroute om een aantal ingrepen uit te voeren en zo de verkeersveiligheid te verhogen voor de schoolgaande jeugd maar ook voor alle andere actieve weggebruikers.”
(LK)