E.H. Jozef De Kesel werd verleden week, 8 dagen na zijn 63ste verjaardag, vrij onverwacht tot bisschop van Brugge benoemd, in opvolging van de veel besproken Monseigneur Vangheluwe.
Plaatselijk werden er volle pagina's gewijd aan dit nieuws, want monseigneur De Kesel is geboren in Adegem, uit de bekende familie die jarenlang in het centrum het bedrijf Tricojoca runde.
Veel kunnen we aan deze gepubliceerde stories niet toevoegen. Toen Jozef hulpbisschop werd van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel (2006) ging Taptoe hem al eens interviewen.
Daarom beperken we ons hier tot enkele minder bekende anekdotes uit zijn jeugd. Hij was namelijk een medeleerling in ons retorica destijds (1965)

FIER
In ons retorica van het Eeklose college, nu 45 jaar geleden, zat een half-intern die elke dag over en weer met de fiets van Adegem naar Eeklo reed. Een stille jongen, maar bij de betere als student. Hij haalde 75 %, en was daarmee de 8ste op 26. Ikzelf zat in de andere retorica maar we kenden elkaar wel. Hij was de enige die voor het priesterschap koos en dat was toen al iets om als klas fier over te zijn.
Vijfenveertig jaar later blijkt die medestudent nu bisschop van Brugge geworden. Een late promotie, want velen van de medeleerlingen van destijds zijn al in, of denken al volop aan hun pensioen. Maar in sommige kringen is ouderdom eerder een voor- dan een nadeel, zo blijkt. Maar fier zijn we opnieuw.

ADEGEMS DIALECT

Ik heb dus Jozef De Kesel tijdens het weekend eens gebeld. Als oude kameraden, want we hebben elkaar sinds het college niet meer ontmoet. Nog steeds in het plat dialect, een mengeling van Eekloos en Adegems. En ik mocht hem nog altijd 'Tjef' noemen, zoals toen.
Of hij zijn klasgenoten nog kende? En of! Met naam en voornaam, zelfs de gemeente waar ze woonden. Weet hij nog de tijd dat Wilfried Martens (later eerste minister) ons Nederlands gaf, in de vierdes?
"Ja, natuurlijk, de begintijd van het ABN. Ik heb hem later nog wel ontmoet, maar hij scheen mij niet meer als leerling van hem te herinneren. Niet moeilijk ook, ik was waarschijnlijk zo braaf en stil toen, dat ik hem niet opviel..."
"Hallo, mijnheer Martens. Herinner je je nog de huidige bisschop van Brugge, toen als 18- jarige in uw klas in het college? Hijzelf denkt van niet, omdat hij zo'n stille was..."
Wilfried Martens: "Ik herinner het me nog als gisteren. Juist omdat hij zo braaf en voorbeeldig was, viel hij mij op! Ik heb hem achteraf in zijn carrière gevolgd. Ik vond het spijtig dat hij geen kardinaal werd in opvolging van monseigneur Danneels. Ik heb trouwens zijn vader Albert, de oud-burgemeester van Adegem, nog goed gekend. En zijn oom Leo, destijds hulpbisschop van Gent."

WASDRAAD

Er zijn nog meer personen die Jozef De Kesel goed hebben gekend. Zijn 2 jaar oudere zus Rosa bijvoorbeeld, weduwe van de veel te jong gestorven (1979) Luc Huysman van het gelijknamige bouwbedrijf in Eeklo.
"Jozef was zeer humoristisch als we jong waren. Hij stak fratsen uit. Als hij 8 jaar was droeg hij op een ineengeknutseld altaar voor ons de mis op. Wij gingen te communie en hij stak ons elk een "spek" in de mond, bij gebrek aan hosties.
De dag voor ik trouwde kwam ik op mijn slaapkamer. Alles was overhoop gehaald. Aan een wasdraad had hij mijn kousen opgehangen met een begeleidend briefje bij 'weet ge wel wat ge doet? ' Waarschijnlijk vond hij mij als 21-jarige nog wat te jong voor dergelijke stap."
"Uniek aan zijn priesterwijding was, dat die plaats vond in zijn eigen dorp Adegem en uitgevoerd door zijn oom mgr. Leo De Kesel, omringd door zes priesters, allen ooms en neven van Jozef."
De aanstelling van monseigneur De Kesel vindt plaats op zondag 10 juli a.s. in de St. Salvatorskathedraal in Brugge.
Wie als lezer van Taptoe behoefte voelt om deze Meetjeslander uit ons midden persoonlijk te contacteren of proficiat te wensen, kan dit voorlopig nog doen op volgende adres: Koningin Astridlaan, 12, 2800 Mechelen.