• Eeklo
24/01/2011

De heren politiekers lopen stilaan nerveus. De verkiezingskoorts voor de gemeenteraadsverkiezingen van einde 2012 laat zich achter de schermen al volop voelen. Bewijs daarvan het incidentje in de laatste gemeenteraad tussen Jaak De Muynck en burgemeester Koen Loete waaraan wij in normale omstandigheden geen aandacht zouden besteden. Veel opmerkelijker is het bericht dat twee leden uit de CD&V- meerderheid (waaronder een schepen !) meestemden met de oppositie. Maar daar wordt eigenaardig genoeg weinig ruchtbaarheid aan gegeven….

Elk op zijn beurt
Jaak De Muynck (N-VA) vindt dat burgemeester Koen Loete (CD&V) zijn boekje te buiten ging tijdens de gemeenteraadszitting van januari. Volgens Jaak De Muynck stemde Koen Loete voor zijn beurt. ‘Het reglement stelt duidelijk dat de voorzitter van de gemeenteraad laatst stemt’, zegt hij.
Jaak De Muynck diende een voorstel in om in Eeklo een ‘sneeuwtelefoon’ te installeren. Bij de stemming maakte het raadslid zich echter boos omdat volgens hem burgemeester Koen Loete, die ook voorzitter van de gemeenteraad is, te vroeg zijn hand opstak. Jaak De Muynck: ‘Artikel 31 van het huishoudelijk reglement is duidelijk. De schepenen stemmen eerst, in de volgorde van hun verkiezing, de raadsleden daarna volgens de orde van de ranglijst. De voorzitter stemt het laatst, behalve bij geheime stemming. Dat is bij deze stemming niet gebeurd. Uiteraard zal ik hogerop in mijn partij laten nazien in hoeverre hiervoor een klacht kan geformuleerd worden bij de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en de gouverneur van de provincie Oost Vlaanderen.  In dat geval moet mijn voorstel hernomen worden in een latere zitting.’
Welles Nietes
Burgemeester Koen Loete is het daar niet mee eens. ’Er werd eerst gestemd omtrent de ‘in overwegingneming’ van het voorstel van raadslid De Muynck. Aangezien er geen meerderheid was om het punt te stemmen in die eerste stemmingsronde, werd er geen tweede stemming georganiseerd. Dit is conform ons reglement.’