• Kaprijke

Deze zomer worden herstellingswerken uitgevoerd aan de duiventoren van Kaprijke, na de toren van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk hoogstwaarschijnlijk het oudste gebouw in onze gemeente.

Het dak wordt op twee plaatsen hersteld aan de buitenkant (nokpan en randpan). Onderaan de voor- en achtergevel wordt het voegwerk hersteld. Om het historisch metselwerk te reconstrueren zal een zachtere kalkrijke mortel worden gebruikt.
De werken worden uitgevoerd door de firma CLPA-Traps uit Kaprijke en zullen 3.247,34 euro kosten. 80% wordt terugbetaald door het Agentschap Onroerend Erfgoed. Kaprijke betaalt uiteindelijk nog 649,47 euro. De duiventoren is niet zo groot noch zo bekend als deze van Lembeke op het domein van het Kasteel van Aveschoot. Hij staat ook niet op een opvallende plaats, namelijk op de rand van de SOCK site aan de zijde van de Voorstraat. Maar de toren is wel degelijk historisch waardevol erfgoed voor onze gemeente, met een onderbouw die mogelijks teruggaat tot de 15de Eeuw.

(PDB)