• Kaprijke

Hommeles op de jongste Kaprijkse gemeenteraad. Vlak voor de bespreking van de belastingen en retributies voor de komende jaren verliet oppositiepartij Samen het vergadervierkant. “Wij willen deze twee punten samen bespreken in het kader van de komende meerjarenplanning” was het argument. Onbespreekbaar echter voor zetelend burgemeester Claeys en dus verliet de volledige oppositie de zaal. Desondanks konden de belastingen toch worden goedgekeurd.

Dat de Kaprijkse meerderheid (Het Kartel) en oppositie (Samen) niet meteen op amicale voet leven is al lang geen geheim meer. Meer dan eens nemen de vooral ex-schepenen in de groep rond oud-burgemeester Filip Gijssels de nieuwe meerderheid van zetelend aanvoerder Pieter Claeys onder schot. Afgelopen donderdag was het niet anders. Was er eerst al een hevige discussie ontstaan over ontbrekende dossierstukken bij de behandeling van de budgetten uit de Hulpverleningszone Meetjesland, helemaal gênant werd het toen de belastingen en retributies aan de orde kwamen. Voormalig schepen Wim De Waele loste het eerste schot voor de boeg. “Wij willen de meerderheid vragen om de agendapunten rond deze thema’s uit te stellen tot volgende maand” vroeg De Waele. “Dan zal ook de meerjarenplanning op de agenda staan. Beide dienen volgens ons op hetzelfde moment besproken te worden. Zo kunnen we meedenken en oordelen over het feit of alle belastingen gerechtvaardigd zijn.”

Breekpunt
Een vraag die duidelijk geen spek voor de bek was van burgemeester Pieter Claeys. Na een korte schorsing van de raad om over de vraag te beraadslagen, meldde Claeys dat hij de commotie eigenlijk niet begreep. “Het is een voordeel dat we nu reeds de belastingen en retributies behandelen” was Claeys van oordeel. Hij wilde van geen wijken weten. Toen ook oud-burgemeester Gijssels zich in de debatten mengde, ontstond een discussie zonder voorgaande waarbij de taal van de advocatuur (Gijssels en Claeys zijn immers beiden advocaat) zwaar in de lucht hing. “Jullie hebben een mentaliteitsprobleem” liet Gijssels zich ontvallen. “Verwachten jullie nu echt van ons dat wij hier rustig in de vergadering blijven zitten en kopjes koffie drinken terwijl jullie, met kennis van de financiële achtergronden, belastingetjes gaan zitten goedkeuren. We willen op zijn minst kunnen oordelen of deze terecht zijn of niet in het licht van het meerjarenplan. Als dat niet kan, dan stappen we beter op.“
En het bleek  dus niet te kunnen. Claeys wilde of kon de agendapunten niet verdagen naar volgende maand en dus bolden Gijssels, Seels en Co het af. Via sociale media kregen zij heel wat ongezouten kritiek te verwerken van voormalig N-VA-voorzitter Rufij Baeke. “Worden Samen-gemeenteraadsleden in Kaprijke niet voldoende betaald om minstens in debat te gaan in plaats van te doen alsof men van niets weet en dan maar Café den Hippoliet te gaan opzoeken …?” liet de man zich op zijn facebookpagina  ontvallen.  Misschien is de verkiezingsleuze van Het Kartel in heel deze commotie best wel van toepassing: “Dit kan beter”?

(LK)