• Kaprijke

De gemeenteraad van Kaprijke keurde in haar jongste zitting de verkoop goed van de voormalige noodwoning aan de Voorstraat 25. Een pand met historische en architecturale waarde. “De verkoop moet minimaal 105.000 euro opbrengen en verloopt via de internetsite biddit.be” zegt bevoegd schepen Fredrik Versluys.

Ooit was het een dokterwoning. Later kwam er een café en in de meest recente geschiedenis was het een van de gemeentelijke noodwoningen die Kaprijke rijk is. Voorstraat 25. Het pand zal binnenkort via internet te koop aangeboden worden. Dat is het gevolg van een unanieme beslissing die de Kaprijkse gemeenteraad tijdens haar jongste zitting nam. “Het pand aan de Voorstraat, vlak bij de ingang naar het sport- en cultuurcentrum  SOCK heeft een historisch kantje” zegt schepen van Patrimonium en Erfgoed Frederik Versluys (Het Kartel). “Ooit was het de woning van dokter Van Peene, de vader van onze meest bekende Kaprijkenaar Hippoliet Van Peene, toondichter van de Vlaamse Leeuw. Voor alle duidelijkheid, het was niet het geboortehuis van Hippoliet. Hij heeft er wel gewoond. Later, toen de dokter er uit verdwenen was is het een kroeg geworden. Tijdens de jongste periode heeft Kaprijke het pand als noodwoning gebruikt. “

Erfgoed
De woning maakt deel uit van de beschermde historische dorpskern. Het exterieur staat op de erfgoedlijst . “Hierdoor kan het pand niet afgebroken worden” gaat Verluys verder. “De voor- en zijgevel moet in tact blijven. Binnenin kan een koper gerust zijn gang gaan. Architecturaal vallen vooral de gecementeerde lijstgevel en de vierkante ramen en deuren op. We gaan het gebouw via internet te koop stellen.  Wellicht bereiken we zo een veel grotere groep geïnteresseerden.” Voorstraat 25 wordt binnenkort via notaris Boone uit Eeklo, in samenspraak  met de gemeente, te koop aangeboden op www.biddit.be en moet minimaal 105.000 euro opbrengen voor de gemeente Kaprijke. De gemeenteraad keurde de verkoop unanieme goed.  


(LK)