• Evergem
16/05/2021
In Het Nieuwsblad verscheen vrijdag jl een artikel over een plaatselijk homokoppel dat door de gemeente wel gevraagd werd om te poseren bij de inhuldiging van een nieuw regenboogzebrapad, maar terzelfdertijd hen al een jaar weigert hun kinderen in de bevolkingsregisters wettelijk in te schrijven. Het koppel vindt dit gewoon hypocriet, omdat de gemeente zich nochtans holebi-vriendelijk wil profileren. Gaybrapad Evergem wou vorige maandag een regenboogzebrapad inwijden ter gelegenheid van de internationale dag tegen homofobie en transfobie, ten teken van zijn holebi-vriendelijkheid. De gemeente vroeg ook aan Bastiaan en Lars, een lokaal homopaar, om bij het gaybrapad te komen poseren met hun kinderen. Alleen: diezelfde gemeente wil die kinderen niet inschrijven in het bevolkingsregister en weigert hun papa’s te erkennen als officiële vaders. “Stuitend hypocriet”, aldus Bastiaan en Lars. De vraag van de gemeente is nogal slecht gevallen bij het koppel in kwestie. Ze wilden wel poseren, maar dan op hun manier. Regels gevolgd Bastiaan Moulart (43) en zijn man Lars Hoffmann (45) trokken in 2015 naar de Verenigde Staten voor hun job. Ze kregen er twee kinderen via een draagmoeder. Dochter Matilda is nu drie, zoon Oscar is net een jaar. Toen ze vorig jaar terugkeerden naar ons land, vond het gezin een huis in Evergem. De gemeente wilde de kinderen niet inschrijven in het bevolkingsregister en weigerde Bastiaan en Lars te erkennen als vaders. “Nochtans hebben we in de VS netjes alle regels gevolgd. Matilda en Oscar zijn onze biologische kinderen. Ze hebben nu een verblijfsvergunning, maar officieel zijn ze hier wees.” Hun advocaat verduidelijkt: “Draagmoederschap is in onze wet niet uitdrukkelijk toegestaan, maar ook niet uitdrukkelijk verboden. Veel wensouders gaan dus naar het buitenland, maar wanneer ze terugkeren met hun legaal gekregen kind, blijken ze hier plots geen wettelijke band te hebben met dat kind. Terwijl in Amerika wel beslist is dat Bastiaan en Lars wel degelijk de ouders zijn van hun kinderen.” De grondwet zegt dat elke gemeente bevoegd is om op basis van die buitenlandse akte de kinderen te registreren in het bevolkingsregister. Advocaat Swennen: “Sommige gemeenten doen dat niet en hebben liever dat de ouderparen dit eerst regelen via de familierechtbank, waar de ouders bijna altijd gelijk krijgen. Maar zo’n procedure is lang en duur, en in tussentijd zijn de kinderen hier illegaal.” Hypocriet “Dit duurt nu al een jaar en het heeft ons al meer dan tienduizend euro gekost”, zegt Bastiaan. Maar erger is dat, als Lars en mij iets overkomt, dan worden onze kinderen wel geplaatst, hé. Het voelt als willekeur en pesterij. Het is óf onkunde, óf onwil. En vooral: het is stuitend hypocriet.” Daarmee doelt Bastiaan op de vraag van de gemeente om naar de onthulling van het regenboogzebrapad te komen. Bastiaan: “Om op foto te tonen hoe holebivriendelijk Evergem is. Maar als puntje bij paaltje komt, zijn ze toch zeer selectief in hun holebi vriendelijkheid…” Tekortkoming in de wet De gemeente, bij monde van burgemeester De Maertelaere, zelf advocaat, reageerde pijlsnel na de publicatie van het artikel in Het Nieuwsblad, met een soort rechtzetting. “In de huidige Belgische wetgeving wordt de kwestie van draagmoederschap of van kinderen geboren uit een draagmoeder niet behandeld. Omwille van privacy redenen kunnen we niet ingaan op de concrete situatie. Het gaat niet om het verblijf van de kinderen, dat is in orde. Het gaat over de juridische erkenning van het ouderschap. De buitenlandse documenten die het koppel voorlegde, kunnen onze medewerkers niet zomaar erkennen en registreren. Het gemeentebestuur verwacht van haar diensten dat ze de wet volgen. Het gaat dus om een ‘tekortkoming in de wet’, die we op gemeentelijk vlak niet zelf kunnen regelen. In de huidige omstandigheden is er een machtiging van de familierechtbank nodig. Dit is in januari in die zin met het koppel besproken. Dit probleem is ook gemeld aan de minister van Binnenlandse Zaken. Evergem is een open en tolerante gemeente. We hopen dat er op nationaal vlak vlug een juridisch correcte oplossing komt.” (PDB)