• Kaprijke/Eeklo
04/12/2022

De gemeenteraad van Kaprijke keurde in haar jongste zitting een verhoogde belasting goed voor masten en pylonen. Zeer tegen de zin van oppositiepartij Samen. ‘Je belast geen hernieuwbare energie’ was oppositieleider Filip Gijssels van mening.
Ook in Eeklo werd vorig jaar al dergelijke belasting ingevoerd om de stadskas te spijzen. Toch blijft het onduidelijk of dergelijke extra-belastingen juridisch haalbaar zijn. Taptoe ging een en ander na.
Verticale constructies en zendmasten worden veelal als landschapverstorend ervaren en brengen op die manier hinder mee voor de plaatselijke bevolking. Dit vormt het uitgangspunt waarom de Kaprijkse meerderheid rond burgemeester Pieter Claeys (Het Kartel ) een belasting heft op dergelijke constructies.
‘Al wie een verticale constructie of zendmast van minimaal 20 meter boven het maaiveld wil plaatsen of reeds plaatste in de gemeente zal hierop belast worden’, vertelde de burgervader. ‘De belasting verhoogt van 2.500 euro naar 4.500 euro. Er is wel een vrijstelling voor de installaties van de openbare hulpverlenings- en veiligheidsdiensten.’
Windmolens
Dat windmolens op die manier ook onder het belastingstelsel vallen, viel niet in goede aarde bij de Kaprijkse oppositie. ‘We vinden het ongehoord dat windmolens, die zorgen voor hernieuwbare energie, ook belast worden op die manier’, was Gijssels van oordeel. ‘In deze tijden hoort dat niet meer, zeker niet wanneer bevoegde ministers vragen deze maatregel af te bouwen.’ Claeys van zijn kant stelt echter vast dat het ministerieel alternatief financieel minder gunstig is voor een gemeente. ‘Bovendien treffen wij met deze maatregel geen lokale inwoners, enkel de grote spelers in Brussel.’
Landschapverstorend
De stad Eeklo stemde in december 2021 ook al een soortgelijke belasting omdat de toen kersverse meerderheid op zoek moest naar nieuwe belastingen omwille van de moeilijke financiële toestand van de stadskas. Vooral de hoogspanningsmasten en -pylonen van Elia kwamen daarbij in het vizier. Elia zorgt voor de distributie van elektriciteit op hoogspanning.
Officieel heette het een belasting te zijn op inrichtingen, hoger dan 15 meter, die landschapverstorend waren en voor visuele vervuiling zorgden. Windturbines, verlichtingsinstallaties voor sportterreinen en constructies van de stad zelf werden in Eeklo wel vrijgesteld van deze belasting, die werd vastgesteld op 2.500 euro per jaar per mast en/of pyloon. In de Herbakkersstad worden windturbines echter wel anders belast, op basis van een visietekst van 2014. Daarvoor vraagt Eeklo (retroactief tot 2019) een bijdrage van 5.000 euro in het omgevingsfonds en 5.000 euro rechtstreeks aan de gemeente.
Juridische procedures
De vraag is of dergelijke belasting wel kan worden geïnd en juridisch waterdicht is, naast het feit dat de Vlaamse overheid in een omzendbrief uitdrukkelijk aan de gemeenten vraagt geen bijkomende belasting te heffen voor de leveranciers van duurzame energie. Het is op dit ogenblik onduidelijk of bijvoorbeeld Elia wel zo happig zal zijn om de belasting op de hoogspanningsmasten, die tot heden nog niet geïnd is, te betalen omdat die maatschappij juist….duurzame energie, afkomstig van windmolens op zee, vanuit Zeebrugge vervoert. Wat wel al zeker is dat in Eeklo alle exploitanten van windturbines (behalve één) een juridische procedure aanspande tegen deze extra belasting.
(Ives Boone/LK)