Wat enkele weken geleden nog werd afgedaan als een kwakkel, blijkt nu toch waar te zijn. Jozef Van Hoorebeke maakt bekend dat zijn bedrijf de Paterskerk aan de Eeklose Markt wil kopen. ‘We zullen eerst grondig bekijken wat de renovatie van de kerk zal kosten en welke economische activiteiten in de kerk mogelijk zijn om deze renovatiekosten te helpen dragen. Daarom zijn we op zoek naar creatieve partners om dit project te realiseren’, aldus Van Hoorebeke.

Enkele weken geleden berichtte Taptoe al over een mogelijke verkoop van de Paterskerk. Taptoe had het bij het rechte eind maar de betrokkenen ontkenden toen nog in alle toonaarden. Afgelopen week was het Jozef Van Hoorebeke zelf die zijn plannen met het geklasseerde kerkgebouw ontvouwde. ‘Mijn bedrijf, NV Partner, heeft een optie op de Paterskerk bedongen bij de eigenaars van het gebouw, de Salesianen’, zegt Jozef Van Hoorebeke. ’We zijn reeds eigenaar van de nabijgelegen panden Markt 35(Elegance),37(Parizzi) en 39 (VDBerghe) en zullen op die gronden een mooi woonproject met appartementen realiseren. Wij vonden dat een ideale gelegenheid om de Paterskerk in die nieuwe woonomgeving te integreren (lees: uitweg te geven,redactie). De bedoeling is uiteraard om dit waardevolle historische gebouw te restaureren en volledig in ere te herstellen. Het is duidelijk dat er zowel aan de buitenkant van het gebouw als binnenin noodzakelijke verbouwingen dienen te gebeuren. Dat zal natuurlijk geld kosten en dat geld willen we halen uit de opbrengsten van de exploitatie van het gebouw. Daarom moeten we eerst een analyse maken van de te verwachten renovatiekosten en zullen we met verschillende overheidsinstanties en privépartners bekijken welke exploitatiemogelijkheden er zijn. Hoe we die commerciële uitbating zullen invullen, is nog een open vraag. We denken aan een klasse restaurant of hotel of zelfs een casino of lunapark. We zijn daarom op zoek naar creatieve mensen en partners die samen met ons willen meedenken over mogelijke vormen van uitbating van de Paterskerk.’

DOORGANG

Burgemeester Koen Loete is tevreden met de nieuwe ontwikkelingen rond de Paterskerk. ‘We juichen toe dat we met het bedrijf van Jozef Van Hoorebeke een sterke partner gevonden hebben die mee wil investeren in de kerk’, zegt de Eeklose burgemeester. ‘Omdat er een duidelijk veiligheidsprobleem is, heb ik recent al een verbod op activiteiten moeten opleggen. Er is op dit ogenblik maar één uitgang en er kwamen enkele maanden geleden stukken plaaster naar beneden. Het is duidelijk dat de vzw Paterskerk, die momenteel activiteiten in de kerk organiseert, het financieel moeilijk heeft om de nodige renovaties te kunnen doen. De opnames voor de film Code 37 zullen waarschijnlijk wel kunnen doorgaan. Bovendien zijn wij als stadsbestuur al lang vragende partij om een doorgang voor fietsers en voetgangers te verkrijgen vanaf de Markt tot aan de Zuidmoerstraat. Met dit project wordt deze doorgang wellicht ook mogelijk.’Resten nog een paar vraagtekens: wat met de mooie hof achter de Paterskerk die uitkomt in de Zuidmoerstraat en wat met de ‘vzw Paterskerk’ die nu al de site uitbaat en onderhoudt ? Ives Boone