• Lembeke

Het Kaprijkse gemeentestuur wil af van het bouwvallige Huis Van Bouchaute op de markt in Lembeke. De toekomstige meerderheid onthield zich bij de stemming.

Het huis van Bouchaute, gelegen aan Lembeke-Dorp 39, is al  jaren een doorn in het oog van menige Lembekenaar maar wordt door de cel Onroerend Erfgoed omschreven als een onmiskenbaar “waardevolle en unieke plaats” in het centrum van de gemeente. Meermaals trachtte het zetelend gemeentebestuur het pand te slopen. Steevast kreeg men een njet. Een enquête onder de bevolking wees uit dat men het pand wilde zien verdwijnen. De hogere overheid denkt er echter anders over.  Kaprijke trok met haar bezwaren zelfs naar de Raad van Vergunningsbetwistingen maar ving ook daar bot. Het bestaande moet blijven. Meer zelfs, het gesloten karakter van het dorp moet terugkeren.

Bouwproject
Kaprijke stelde daarom als tweede piste alles in het werk om een stedenbouwkundig attest van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid lost te weken waardoor er een bouwproject met drie of vier woongelegenheden zou kunnen komen. In de jongste gemeenteraad stelde burgemeester Gijssels daarom ook voor het pand te koop aan te bieden voor een instelprijs van 195.000 euro. De Samen-meerderheid steunde het voorstel. De verenigde oppositie, na Nieuwjaar de nieuwe meerderheid in de Kaprijkse raad, onthield zich. “Eigenlijk zijn we best wel tevreden dat er eindelijk iets zal gedaan worden met de site rond Het Huis” zegt toekomstig burgemeester Pieter Claeys. “Maar we hebben vragen bij de snelle manier waarop dit dossier in de nadagen van het huidige bestuur wordt afgehandeld. Bovendien lijkt de voorziene financiering, gekoppeld aan dit project, wat mager uit te vallen. Het project, zoals het thans wordt voorgesteld, zal zorgen voor een onafdoende opwaardering van het Lembeekse dorpsgezicht. Wij willen de mogelijkheden nagaan om het project meer ten dienste te stellen van de lokale bevolking.”

(LK)