• Lembeke
27/11/2022

De lang verwachte afbraak van Het Huis van Bouchaute in het centrum van Lembeke komt er na jaren discussie dan toch. Het afgelopen voorjaar werd de bescherming van het zieltogende pand opgeheven. “Deze week gaat het tegen de vlakte” zegt erfgoedschepen Frederick Versluys.
De bescherming als dorpsgezicht van het Huis van Bouchaute in Kaprijke als deel van de beschermde dorpskom van Lembeke werd eerder dit jaar opgeheven. De dorpskom van Lembeke werd beschermd omwille van de historische waarde als homogene dorpskern met 18de- en 19de-eeuwse burgerhuizen. Het Huis van Bouchaute maakte oorspronkelijk deel uit van een gevelwand die mee de geslotenheid van de dorpskom bepaalde. Het pand heeft vandaag echter haar beeldbepalende waarde binnen het dorpsgezicht verloren. In 2000 werd de gevelwand in Lembeke-Dorp waar het pand deel van uitmaakte immers grotendeels gesloopt. De aanpalende panden werden toen afgebroken omwille van stabiliteits- en veiligheidsproblemen. Het Huis van Bouchaute raakte hierdoor volledig geïsoleerd binnen de dorpskom, hetgeen leidde tot een verlies van het draagvlak voor het behoud van dit pand binnen het beschermde dorpsgezicht. De bescherming als dorpsgezicht van het Huis van Bouchaute binnen de beschermde dorpskom werd, na openbaar onderzoek, om die reden definitief opgeheven. Nu verdwijnt het dus helemaal uit het dorpsgezicht.
(LK)