• Waarschoot

In Waarschoot is een illegale stortplaats opgeruimd waar ook asbest is teruggevonden. De gemeente heeft een aannemer gezocht die het asbestafval kon en mocht verwijderen. Dat is enkele dagen geleden gebeurd.

De gemeente weet wie erachter zit (een àndere aannemer) en heeft een gerechtelijke procedure opgestart. Als Waarschoot het bij de rechter haalt, kan het de opruimkosten, zeker 100.000 euro, terugvorderen van de sluikstorter. De oppositie klaagt intussen aan dat het gemeentebestuur te lang gewacht heeft om op te treden. De zaak dateert al van eind augustus en vooral Groen kloeg erover dat de illegale stortplaats al die tijd slecht werd afgedekt. Volgens schepen Jochen De Smet (Open VLD) is de gezondheid van mensen die in de buurt wonen nochtans nooit in gevaar geweest. Groen betwist dat.

Peter Cousaert van Groen: “De bal gaat pas aan het rollen als een buurtbewoonster na anderhalf jaar in augustus jl. besluit zelf stalen te nemen. Ze maakte haar vermoeden van asbeststortingen al verschillende keren over aan de bevoegde schepen en ambtenaar. De alarmbellen gingen toen niet af bij de gemeente.
“Uit het eigen staal blijkt asbestvervuiling, zij het een kleine overschrijding van de maximum toegelaten waarden. De gemeente grijpt niet doortastend in en er is bijkomende druk van de buurtbewoonster nodig vooraleer de gemeente half september zelf officiële stalen laat nemen. Daaruit blijkt dat één van de breekpuinhopen 3.700 mg/kg asbest bevatten. Dat is maar liefst 37 keer het wettelijke maximum en dus veel hoger dan het staal van de buurtbewoonster deed vermoeden !

“Het perceel werd al die tijd, al sinds het bekend zijn van de asbestverontreiniging in september, niet verzegeld en bleef vrij toegankelijk. Op 10 oktober (enkele dagen voor de verkiezing) is er nog steeds geen afdoende afscherming van de hopen die beletten dat het asbeststof opwaait. Uiteindelijk was er een brief van een advocaat met een dreigement tot gerechtelijke stappen nodig, vooraleer het bestuur zelf echt in actie schoot en een brief schrijft aan het bedrijf dat de illegale stortingen deed. Het asbestprobleem werd door het gemeentebestuur ook geminimaliseerd, onder andere door te stellen dat het over vastzittend asbest ging. Het rapport over het genomen staal toont dat dat onjuist is.
“De volksgezondheid liep wel degelijk gevaar ! Het bestuur kaatst de bal ook meermaals terug naar de buurtbewoonster doe de zaak alert opvolgde. Een keer meldde de burgemeester dat dit gaat om een dispuut tussen twee burgers dat gewoon via de burgerlijke rechtbank kan worden opgelost. Een tweede keer was nog cynischer: in een brief van de advocaat van de gemeente werd enkele weken geleden ineens luidop de vraag gesteld of de buurtbewoonster niet gewoon zelf asbest had gestort….?”

Piet De Baets