• Middelburg

Naar aanleiding van Open Monumentendag 2015 kan je op zondag 13 september in Middelburg de Sint-Petrus en Pauluskerk bezoeken. Je kan er die dag tussen 10.30 en 17 uur ook voor het laatst naar de unieke expo “Barbe de Damhouder na 411 jaar terug in Middelburg”. Een beperkt aantal belangstellenden kan mits reservatie via eric.verstraete@telenet.be of 0492 97 91 20 deelnemen aan twee gratis rondleidingen. De eerste (om 14 uur) focust zich op het rijke kerkinterieur, de tweede (om 15.30 uur) spitst zich toe op de expo.

‘De prachtige kerk van Middelburg, sinds 2004 geklasseerd als beschermd monument, is een bezoekje meer dan waard’, vertelt Eric Verstraete. ‘Het interieur met o.a. de kunstige barokke biechtstoel, de kopie van de Bladelin-triptiek en het praalgraf van Pieter Bladelin, de stichter van Middelburg, moet je gezien hebben.’ ‘Het recent verschenen boek Monasterium Clarissarum de Middelburg in Flandria 1515-1604 inspireerde tot een tentoonstelling in de kerk. Tekst- en beeldmateriaal, kaarten en originele documenten brengen de geschiedenis van het Arme Klarenklooster, dat vijfhonderd jaar geleden in Middelburg werd opgericht, in herinnering’, aldus Eric Verstraete.

‘Blikvanger is de grafsteen van zuster Barbe de Damhouder die in 1604 van Middelburg naar Luik vluchtte waar ze in 1607 stierf.’ (Michel Wijne)