• Eeklo

Het Opvangcentrum voor Asielzoekers van het Rode Kruis in de Pokmoere in Eeklo hield op 7 juni 2009 een opendeurdag. Bezoekers konden een kijkje nemen in het centrum en een inleefparkoers volgen om op die manier te ervaren welke moeilijkheden vluchtelingen ondervinden vooraleer hun asielprocedure wordt behandeld. Verder waren er infostandjes, rondleidingen, kinderanimatie, muziek en dans. Er kon ook geproefd worden van exotische specialiteiten en een barbecue. 'Wij bieden vluchtelingen vooral materiële opvang en proberen hun leven hier in het centrum draaglijk te maken', legt centrumverantwoordelijke Yves Opstal uit.

'Het centrum opende hier zijn deuren op één maart 2002', begint Yves Opstal. ' Het biedt plaats voor de opvang van een honderdtal asielzoekers. Een zestigtal mensen in familieverband en veertig alleenstaande mannen of vrouwen. Hun recht op verblijf in het centrum is gebonden aan hun asielprocedure die door de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel wordt opgevolgd. Op jaarbasis vangt het centrum bijna vierhonderd verschillende mensen op. De gemiddelde verblijfsduur hier in het centrum bedraagt ongeveer vier maanden. De asielzoekers verlaten het centrum om verschillende redenen: ofwel ontvangen ze het statuut van erkend vluchteling of dat van subsidiair beschermde. Dit gebeurt in vijftien à twintig percent van de gevallen. Ofwel worden ze doorgestuurd naar een ander Europees land dat hun asielprocedure verder moet onderzoeken. Ze kunnen er ook voor kiezen om na vier maanden verblijf over te gaan naar opvang die aangeboden wordt door lokale OCMW's. In vijftien percent van de gevallen tenslotte valt er al een negatieve beslissing over hun asielaanvraag in de eerste vier maanden van hun verblijf hier. Meestal zijn vijfentwintig tot dertig verschillende nationaliteiten in het centrum vertegenwoordigd. Soms geeft dat wel eens wrijvingen maar we investeren veel in het leren samenleven met elkaar', zegt Yves Opstal.

GERUST
'Het belangrijkst is dat we de mensen hier een opvang bieden, zowel op materieel vlak als op medisch gebied. We organiseren voor de bewoners ook activiteiten en leren hen contacten leggen met mensen van andere culturen en nationaliteiten. Ze moeten ook meehelpen om de gebouwen en de tuin te onderhouden. Verder bieden we vorming aan en informeren we de asielzoekers hoe hun opvangprocedure verder zal verlopen. Er is natuurlijk ook tijd voor sport en ontspanning. Het is vooral van belang dat we de bewoners gerust kunnen stellen en dat ze zich hier op hun gemak voelen tijdens hun verblijf', besluit Yves Opstal. (Ives BOONE)
Rode Kruis Vlaanderen
Opvangcentrum Eeklo
Pokmoere 1A
9900 EEKLO
Tel: 09/376.78.60
Fax: 09/327.08.44
E-mail: coc.eeklo@rodekruis.be