Met een korte persmededeling afgelopen weekend maakte afdelingsvoorzitter Anita Bultynck bekend dat gemeenteraadslid Johan Francque ontslag heeft genomen binnen de partij. Meteen verliest N-VA zijn enige zetel in de gemeenteraad. Het vertrek van Francque binnen N-VA stond reeds maanden in de sterren geschreven. Sinds afgelopen donderdag is het vertrek officieel een feit.

Het huwelijk tussen voormalig schepen Johan Francque en de partij die hij ruim zes jaar geleden mee hielp oprichten, verliep al meer dan jaar erg stroef. Sinds afgelopen donderdag is de scheiding officieel een feit. “Ik heb de gemeenteraadsvoorzitter per brief op de hoogte gebracht van mijn ontslag binnen N-VA” vertelt Francque in een korte reactie. “Ik zal voortaan officieel als onafhankelijke verder zetelen in de raad.”
“Johan Francque heeft besloten om als onafhankelijke te gaan zetelen in de gemeenteraad”,  vertelt N-VA-voorzitter Anita Bultynck. “We betreuren weliswaar deze beslissing, want Johan heeft in het verleden waardevol werk verricht voor onze partij en afdeling. Maar de verschillen in visie tussen hem en de rest van het afdelingsbestuur werden te groot waardoor onze wegen nu scheiden. We wensen hem alle succes en bouwen op een positieve manier verder aan het N-VA-project binnen Sint-Laureins”.

Vertroebeld
De relaties tussen Francque en zijn partij waren reeds geruime tijd vertroebeld.  Ruim zes jaar geleden, bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, haalde de kersverse partij in het zog van een toen erg flamboyante Bart De Wever, 15 procent van de Sentse stemmen binnen. Voldoende om met Johan Franque en Robert Soberon twee verkozenen te hebben binnen de Sentse raad. Voldoende ook om de toenmalige CD&V-meerderheid uit het zadel te lichten. Francque en Soberon en met hen de gehele N-VA sloten zich aan bij het Samen van Franki Van de Moere en bemachtigden op die manier zelfs twee schepenzetels. Naarmate de legislatuur vorderde vertroebelde de sfeer tussen Francque en de partij die hij nota bene zelf had helpen oprichten. In de aanloop naar de  jongste gemeenteraadsverkiezingen  vertaalde zich dit onder andere in een ellenlange strijd om het lijsttrekkerschap voor de N-VA-lijst.  Francque werd uiteindelijk kopman en haalde alsnog 221 stemmen binnen voor de patij.  Een verlies van amper 7 stemmen tegenover de verkiezingen van 2012. De partij zelf viel terug op 10 procent van de Sentse stemmen. Vijf procent minder dan zes jaar voordien.  Francque bleek de enige verkozene en ging zetelen in de raad. De interne strijd bleef duren met tal van tuchtprocedures tot gevolg. Nu blijkt de veer gebroken.  Francque gaat als onafhankelijke verder waardoor N-VA haar stem in de gemeenteraad verliest.  Voor de bestuurbaarheid van Sint-Laureins heeft deze move geen enkele invloed. Francque zetelde immers in de oppositie en zal van daaruit nu de zaken los van elke partij verder bekijken.

(LK)