Burgemeester Koen Loete laat weten dat Minister Ben Weyts vorige week zijn handtekening heeft gezet onder het dossier ivm de financiering van de technische studie voor de zuidelijke ontsluiting van de stad (Ring).

Het gaat over het concreet uittekenen en berekenen van het voorkeurtracé, incluis bruggen, ronde punten, aansluiting fietspaden, bermen, geluidsschermen, enz. De offertes worden hiervoor al tegen 13 juni e.k. binnengebracht. Fases nadien zijn: onteigeningen (hopelijk minnelijk, anders gerechtelijk) en aanbestedingsdossier voor uitvoering. 
Prognoses aanleg: technisch plan klaar tegen medio 2018, onteigeningen klaar medio 2019, aanbestedingsdossier klaar tegen medio 2020 en aanleg klaar tegen medio 2021. 
Koen Loete: “Dat de ring er definitief zal liggen tegen half 2021 is natuurlijk een whisful thinking optie. In alle fases kunnen er procedures ingeroepen worden, zo zit nu eenmaal ons land in elkaar! Dit kan nog in grote mate de definitieve timing van de opening van de Ring bepalen.” (Yves Boone/PDB)  --