De gemeente Kaprijke werkt aan een plan om een vijftal gevaarlijke verkeersknooppunten in de gemeenten Kaprijke en Lembeke een stuk veiliger te maken. Al het even meezit kunnen ze nog dit jaar aanbesteed worden.
'We hebben een aantal gevaarlijke punten in de gemeenten laten onderzoeken door een studiebureau' vertelt schepen Stijn Coppejans, verantwoordelijk voor mobiliteit en verkeersveiligheid, zijn verhaal. 'Ondertussen is het voorstel binnengelopen en werd het reeds door de verkeerscommissie behandeld. Zij hebben enkele terechte opmerkingen geuit welke ondertussen ook door het schepencollege werden overgenomen.'

De meest ingrijpende veranderingen lijken zich in de buurt van 't Scheepken in Kaprijke te zullen manifesteren. 'Klopt' gaat Coppejans verder. 'Momenteel staan er gele kegeltjes op de kant van de weg. Het ging hier om een proefopstelling. De kegeltjes worden vaak stuk gereden wat er op wijst dat de chauffeurs het hier niet zo nauw nemen met de verkeersregels. Daarom willen we de site herinrichten.
Bedoeling is dat het verkeer zwaarder dan 3,5 ton niet meer via deze kant van het Plein zal rijden. Het indraaien naar de brandweerkazerne toe wordt daarom smaller. Aan de andere zijde van het Plein, aan het kapelletje, wordt de hoek van het Plein uitgewerkt zodat het zwaar verkeer eigenlijk de straat niet meer kan inrijden en via de rotonde zijn weg moet zoeken. Aan de kapel komen er asverschuivingen en verkeersgeleiders om de snelheid naar beneden te halen. Aan café Jockey worden de fietsers via een fietspad uit het verkeer gehaald.' De Vrouwstraat zal eveneens geherprofileerd worden.
De overige verkeersknooppunten situeren zich in deelgemeente Lembeke. 'Daar willen we 4 gevaarlijke punten aanpakken' blikt Coppejans vooruit. 'Het eerste situeert zich op het kruispunt van de D'Alcantaralaan en de Eeklostraat. Vaak zien we dat fietsers het hier erg moeilijk hebben om zich tussen de wagens door te wringen. Daarom zal de aansluiting van beide wegen haakser op elkaar komen te staan. Tevens wordt er een oversteekplaats gecreëerd in de Eeklostraat voor de zwakke weggebruikers'.
Een soortgelijk ingreep staat gepland aan de oversteekplaats van de Heihoekse Kerkwegel en de Eeklostraat ter hoogte van de Bardelarewijk. 'Hier hebben de fietsers nu vaak de neiging om zonder te kijken over te steken' concludeert de schepen. 'Daarom moet er een soort sluis komen waardoor oversteken veiliger wordt. Er is ook een extra lichtpunt voorzien en de op de straat komt een figuratief plateau.
Het laatste punt dat in het plan werd opgenomen ligt in de Lembeekse dorpskern. Hier willen we een oplossing zoeken voor de oversteekplaatsen aan beide uiteinden van het Vaardeken. Bedoeling is dat aan de kant van het rustoord er en verkeersplateau wordt aangelegd naar analogie met dit uit Aveschoot. Meteen worden hier nog enkele extra parkeerplaatsen bij voorzien. Op de aansluiting met de Vaartstraat hebben we minder vat vermits die op een gewestweg ligt. Daar kunnen we enkel een adviserende rol gaan vervullen.'
Het totale voorstel van deze voorstudie moet in de komende weken en maanden in bestekken worden omgezet. 'We hopen de werken nog dit jaar te kunnen aanbesteden' besluit Coppejans. 'Eens dit gedaan is kan de uitvoering ervan wellicht begin volgend jaar van start gaan.' De nodige financiële middelen werden reeds in de budgetten van de gemeente Kaprijke opgenomen. (LK)