• Kaprijke
27/04/2009

Sinds kort beschikt de brandweer van Kaprijke over een nagelnieuwe halfzware autopomp. Burgemeester Filip Gijssels mocht de sleutels aan brandweercommandant Goossens overhandigen. Tal van Belgische en Nederlandse spuitjongens waren getuige van de overdracht.

‘De eerste stappen voor de aankoop van dit voertuig’, vertelde Goossens tijdens het officieel gedeelte in het voormalig gemeentehuis van Kaprijke, ‘dateren reeds van 2005. Toen konden we zowel de gemeenteraad als de technische commissie van de zone Meetjesland overtuigen van de noodzaak van een nieuwe bluswagen voor ons korps. Het voorstel van een aankoopprogramma werd later goedgekeurd in het provinciaal coördinatie-comité voor hulpverleningszones. Ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken ging akkoord.’

Het wachten kon beginnen. Maar het geduld werd beloond en Kaprijke beschikt nu over een modern uitgeruste bluswagen. Een voertuig dat uiterst geschikt is om snelle interventies te kunnen uitvoeren.

‘Het voertuig is een Mercedes Atego 1428F met een Ziegler pomp10-2000’ verduidelijkt Goossens de aankoop.

‘Het heeft een schuimtank van 200 liter en een watertank van 2.500 liter. De wagen is verder uitgerust met allerlei blusmateriaal, een stroomgroep, verlichting, persluchttoestellen, een dompelpomp, een boomzaag, een combi schaar-spreider, een monitor, rookventilator, schouwveegmateriaal, emmerpomp, poeder en co2-toestellen, splashpakken, diverse ladders, een bootbrancard, een wervelplank, gereedschapkisten, waadpakken, borstels, schoppen, rieken en allerlei klein materiaal.

De brandweerlui kregen ondertussen de nodige rijles zodat ze met de bluswagen kunnen uitrijden in gevallen van nood. De bestaande autopomp, die dateert uit 1986, zal na een grondige revisie van de pomp in dienst blijven als tweede autopomp. Ondertussen kijken Goossens en zijn mannen uit naar de bouw van de nieuwe kazerne in de KMO-zone aan de Vaartstraat in Kaprijke. Een optrekje dat binnen een periode van drie tot vijf jaar moet gefinaliseerd zijn. (LK)