Met de eerste steenlegging van de nieuwe AZ-kliniek langs de Ring in Eeklo, een miljoenenproject (± 240.000.000 €) waarin ook de stad Eeklo tussenkomt, en de hete adem van de verkiezingen in de rug van het huidige bestuur, is de vraag terug actueel: hoe leeg is de stadskas?

Eeklo startte na de vorige verkiezingen met een prachtige reserve van 7 miljoen euro. Een spaarpot die Dirk Van de Velde, onafgebroken schepen van financiën tussen 1995 en 2006 (dus niét meer de laatste zes jaar) bewust had aangelegd, als buffer tegen moeilijker tijden. Want de schepen-dokter vermoedde toen al dat één van de voornaamste inkomsten van alle steden en gemeenten zou opdrogen, namelijk de opbrengsten uit aandelen van de energiesector. Hij voorspelde toen dat de jarenlange ‘vette’ dividendenstroom in het vervolg eerder een klein beekje zou worden. Vandaag zeggen, schrijven en beweren sommige politieke partijen in hun pamfletten dat Eeklo kreunt onder de financiële schulden. Maar is het werkelijk zo erg? “Nee!”, werd deze stelling weerlegd door schepen van financiën De Puydt op een persbabbel afgelopen vrijdag. Enige nuance lijkt in deze wirwar van kieskritiek dus op zijn plaats.Want er is inderdaat een jaartekort (1 miljoen euro), maar ook nog een reserve van ruim 5 miljoen euro.

Grondruil

Dirk Van de Velde licht ons toe: “Eeklo heeft meer financiële reserves dan men denkt, maar deze zijn meestal onzichtbaar. Het is een beetje zoals een jong koppel dat een paar honderdduizenden leent bij de bank voor de aankoop van een nieuw huis en de jaloerse buren die dan beweren dat ze zo goed als failliet zijn. Ze vergeten dat tegenover een negatief spaarboekje de meerwaarde van het huis staat. Zo is het ongeveer ook met de gemeentekas. “Bijvoorbeeld: Eeklo heeft een contract waarin staat dat het eerlang de oude site van AZ Alma (Moeie) in volle eigendom verwerft. Dit in ruil voor de 16 hectare grond die de stad heeft gekocht voor het nieuwe streekziekenhuis. De stad heeft voor die grond ruim 5 miljoen euro betaald (94 €/m2) en dat bedrag is reeds uit de spaarpot gegaan. “Maar de opbrengst die de stad zal halen uit de verkoop of herontwikkeling van de oude klinieksite, staat integendeel nog niet in de boeken ingeschreven…! De spaarpot van Eeklo heeft nog enkele niet geboekte miljoenen tegoed.”

Stadsgrond aan 800 €/m2

Taptoe: wat zou dat dan wel kunnen opbrengen?

Dirk VDVelde: “Ik denk dat we minstens 5 miljoen euro moeten kunnen terughalen uit die site. Als vergelijkingspunt neem ik de zeer kleine zone van het jeugdcentrum aan het J.Fr. Willemsplein, dat onlangs bij verkoop ruim 800.000 euro heeft opgebracht. En dit voor minder dan 1.000 vierkante meter! Grondeigendom is altijd al een goede investering geweest op termijn”

Taptoe: beweer je nu dat Eeklo geen geldproblemen heeft?

Dirk VDVelde: “Nee, ik zeg eerder dat Eeklo rijker is dan men op het eerste zicht kan zien. De stad heeft meerdere eigendommen die niet in de boeken naar boven komen. Als er ooit een nieuw zwembad wordt gebouwd naast de huidige sporthal, dan komt ook een groot deel van de grond van het oude zwembad vrij voor eventuele verkoop. Deze opbrengst wordt nooit meegerekend.”

Visie op lange termijn

Taptoe: men verwijt de stad dat het geen financiële visie ontwikkelt op lange termijn?

Dirk VDVelde: “Volgens mij moeten er vanaf nu drie zaken gedaan worden: 1. De personeelskosten in toom houden, want hoe je het ook draait of keert: ongeveer 50% van alle Eeklose uitgaven gaan naar personeelskosten.  2. Verder ook andere kosten onder controle houden. Ik geef twee voorbeelden: er is zeer goed werk geleverd om energiekosten te besparen in alle stadsgebouwen, o.a. de vermindering van energieverbruik in de brandweerkazerne. En in de sportsector wordt nu samengewerkt met watermaatschappij TMVW, waardoor we  tot 21% btw kunnen recupereren. 3. Nieuwe inkomsten zoeken uit de verkoop van patrimonium (stadseigendommen)!”

Niet lenen maar verkopen

Taptoe: kan je dat even toelichten?

Dirk VDVelde: “Eigenlijk is dit niet nieuw, want we hebben vroeger al het Zonnepark verkocht aan de Meetjeslandse bouwmaatschappij, en we laten momenteel het kasteel van het Heldenpark, eigendom van de stad,  door de Provincie uitbaten en opknappen.  In de toekomst moeten we zoals gezegd inkomsten kunnen puren uit de oude site AZ Alma en met een bouwproject op de grondvesten van het oude zwembad. En zo zijn er nog talrijke andere mogelijkheden voor verkoop. Dit alles kan resulteren in extra opbrengsten van misschien wel 10 miljoen euro en meer, gespreid over jaren”.

Taptoe: En dat geld kan dan gebruikt worden voor nieuwe grote projecten? Zonder te moeten lenen?

Dirk VDVelde: “Ik stel dus voor dat we in de toekomst eerst iets verkopen, en daarmee dan een nieuw project betalen. Niet omgekeerd. Op die manier kan Eeklo verschillende uitdagingen van de nabije toekomst zonder veel kleerscheuren aan.

Pientere suggestie

Taptoe: nóg financiële suggesties?

Dirk VDVelde: “Ik zeg ook al jaren dat de gemeenten minder geld ontvangen omdat er meer en meer privé-personen met een vennootschap beginnen werken. Zoals vrije beroepen, bedienden uit het hoger kader, zelfstandige verkopers, enz. Zij vallen met hun inkomsten dan niet langer onder de personenbelasting, waarvan de stad een deel der geïnde  belastingen opstrijkt, maar onder de  vennootschapsbelasting. Daarvan krijgen de gemeenten NUL euro…! “Ik pleit er dus voor dat vadertje staat een klein deeltje van de vennootschapsbelasting doorstort naar de gemeenten, en dit volgens hun inwonersaantal. Dan krijgen de gemeenten waar ze eigenlijk recht op hebben, zonder dat de burger of de bedrijven meer moeten betalen. Ik hoop dat er eens een pientere parlementair deze visie verdedigt”

Taptoe: haast u. Je hebt er in uw partij momenteel zélf nog enkele…

Piet De Baets