Deze week wordt gestart met de aanleg van de nieuwe riolering in de Kerkstraat. De straat wordt dan ook tijdelijk afgesloten.

Deze werken zullen ongeveer 2 tot 3 weken duren. Volgende week wordt ook verder gewerkt aan de aanleg van het fietspad en voetpad van de pralinewinkel op het Dorp tot aan het Sociaal Huis in de Kerkstraat. Enkel voetgangers en fietsers die afstappen kunnen te voet langs de ene zijde van de Kerkstraat passeren. Het andere verkeer moet omrijden via de bestaande omleidingen. Omstreeks eind januari starten de nutsmaatschappijen met de aanleg van de nutsleidingen in de Schoolstraat. Hierbij zullen de voetpaden worden opengebroken. De bewoners ontvangen nog een brief van zodra een precieze datum gekend is. (OW)