Het oudercomité van Lembeke en Kaprijke is bijzonder begaan met de veiligheid van de kinderen. Uiteraard gaat dan ook heel wat aandacht uit naar hen die met de fiets naar school komen. ‘In die optiek hebben wij ons steeds ingezet om de veiligheid van onze schoolgaande jeugd te verhogen’ zegt Kris Slabbinck van het Oudercomité van Kaprijke. ‘We hadden al de fluohesjes, het plaatsen van veiligheidsbeugels en de grote fluopotloden aan de schoolpoorten. Toch gaat onze bezorgdheid nog een stapje verder. Wij stelden in het verleden immers vast dat er weinig kinderen een fietshelm dragen als ze naar school komen. Daar de helm onvoldoende ingeburgerd is willen we hier iets aan doen. Zo verspreiden wij info over het gebruik en het nut ervan. We kochten helmen aan en delen die uit aan de kinderen van Kaprijke en Lembeke. We belonen de jongeren die daadwerkelijk hun fietshelm dragen en nemen het gebruik ervan op in het schoolreglement.’ Ook het gemeentebestuur van Kaprijke doet haar duit in het zakje en bekostigt 80 procent van de aankoopsom van de helmen. Om het gebeuren wat meer uitstraling te geven én om het belang van het gebruik van de helmen kracht bij te zetten kwamen twee wielerlegenden de fietshelmen overhandigen. Ter gelegenheid van de scholenveldloop in Kaprijke kregen de kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar een helm uit handen van Lucien Van Impe en Roger De Vlaeminck.  (LK)