• Kaprijke/Lembeke
16/10/2022

Corona hield heel wat initiatieven tegen, maar nu het weer kan en mag, staan de deuren open. Ook die van Galerie Stadhuys waar vorige week vrijdag de nieuwe kindergemeenteraad geïnstalleerd werd (zonder burgemeester en schepenen).
Tijdens een officiële plechtigheid, met een eedaflegging, een voorzittersverkiezing, een eerste agendapunt én een heuse receptie achteraf werd de vernieuwde kindergemeenteraad in het zadel geholpen.
“De leden komen uit de beide scholen die onze gemeente rijk is” zegt schepen van Jeugdzaken Frederik Versluys. “Iedereen legde de eed af in het voormalige gemeentehuis aan het Plein in Kaprijke”. Na officiële aanstelling van de raadsleden volgde al meteen het eerste agendapunt: de keuze van een gemeentelijk speeltoestel voor de speelsite aan de Lembeekse voetbalvelden. Het advies van de kinderraad zal op de eerstvolgende grote mensenraad besproken worden. Janne Goethals werd als eerste voorzitter van de nieuwe raad verkozen. “Als alles vlekkeloos verloopt, zijn er dit jaar nog drie andere kindergemeenteraden gepland” besluit Versluys. “Het is belangrijk dat ook kinderen hun mening eens kunnen geven over zaken die dicht bij hen staan.” Zegt het spreekwoord niet ‘De waarheid komt uit een kindermond ?’
(LK)

De eerste officiële foto van de Kaprijkse kindergemeenteraad. (Foto: Emiel Tack)