Het hing al een tijdje in de lucht maar nu is het ook officieel. Ben Vergauwe, al twaalf jaar afdelingsverantwoordelijke van de plaatselijke Fietsersbond, houdt er definitief mee op. De Eeklose Fietsersbond vond een geschikte opvolger in de persoon van Koen Cornelis. ‘Groot zorgenkind blijft nog altijd de Eeklose doortocht’, laat de nieuwe voorzitter weten.

Begin 2000 startten enkele enthousiastelingen onder leiding van Ben Vergauwe met een Fietsersbond in Eeklo. ‘Net op tijd om een uitgebreide eisenbundel voor de gemeenteraadsverkiezingen aan de politici te bezorgen’, herinnert Ben Vergauwe zich nog. ‘Zowel de afdeling als het aantal medewerkers groeiden snel en de Eeklose afdeling werd ook nationaal beschouwd als een van de meest bloeiende en actieve. Net zoals elders in het land werden de fietsers ook in Eeklo niet steeds als volwaardige verkeersdeelnemers beschouwd en de infrastructuur voor de fietsende weggebruiker liet vaak te wensen over. Inmiddels is er wel heel wat ten goede veranderd. Er kwamen veilige fietsverbindingen met de meeste van onze buurgemeenten en ook de fietsenstallingen zijn nu veel veiliger en comfortabeler. Ook de verschillende stadswijken werden beetje bij beetje op een fietsvriendelijke manier met elkaar verbonden. Verder kwamen er fietsvergoedingen voor sommige werknemers en acties als Belgerinkel zorgden eveneens voor een groeiend fietsgebruik’, meent Vergauwe.

CENTRUMSTRATEN

Niettemin is er nog veel werk aan de fietswinkel. Kersvers voorzitter Koen Cornelis is zich bewust van zijn taak. ‘ Het werk is duidelijk nog lang niet af’, weet Koen Cornelis. ‘Groot zorgenkind blijft de doortocht van de N9 doorheen Eeklo. Dit is nog steeds de belangrijkste verkeersas door de stad, ook voor de fietsers. Structureel is daar weinig aan veranderd, al werden wel kleine maatregelen getroffen die de veiligheid verhoogden. Van een grondige heraanleg zou na de realisatie van de Ring werk worden gemaakt, maar de Fietsersbond moet ook hier zeker alert blijven. En ook de veiligheid in de smalle centrumstraten met gemengd verkeer kan beslist beter door net als in andere steden en gemeenten consequent voor zones 30 te kiezen. Verder zouden er best nog meer en betere fietsenstallingen komen. Ik denk bijvoorbeeld op plaatsen zoals aan de verschillende bushaltes, het Krügercentrum en rechts van het treinstation.Ook de impact van de Ring op het fietsverkeer ten zuiden van Eeklo zal met argusogen bekeken worden, werk te over dus’, besluit Koen Cornelis(Ives Boone)