Heeft Koen Loete bij de laatste verkiezingen geen zetel gehaald, hij heeft wel twee andere cadeaus gekregen. Eén van de kiezer die hem het hoogste aantal stemmen van de streek meegaf. En nu ook één van zijn partij CD&V die hem verleden week verkoos in haar nationaal politiek partijbureau, de hoogste eer die je als partijmandataris kan worden gegeven.
Samen met 35 andere collega's zetelt Koen Loete nu iedere week in het hoogste orgaan van de partij. Onder hen: ministers, ministers van staat, de partijtop, afgevaardigden van de fracties en van de verkozenen en mandatarissen. Samen bepalen zij de koers van de partij en wegen zo op de besluitvorming. Koen Loete werd gekozen uit 22 kandidaten die staan voor ongeveer 3000 mandatarissen die zetelen in de gemeenteraden.
Naast het politiek bureau heeft de partij ook een algemene vergadering van 120 mensen. Deze komen 1x per maand samen.
Het voordeel voor de Eeklose burgemeester met deze verkiezing in Brussel is dat hij nu wekelijks samen aan tafel zit met diegenen die hij voor de stad of streek rechtstreeks kan aanspreken (ministers bvb.).

Prima verkiezingsuitslag
Alhoewel niet rechtstreeks verkozen, toch heeft de Eeklose burgervader op 13 juni jl. wel degelijk heel goed gescoord met zijn 10.350 persoonlijke stemmen.
Een kleine vergelijking maakt veel duidelijk.
Zo scoorde Erik Matthys in 1995 met 10.590 stemmen even goed bij zijn eerste deelname aan verkiezingen van het Vlaams parlement. Later liep die score zelfs op tot 16.908 in 2004.
Valerie Taeldeman (Maldegem) haalde in 2004 en 2009 eveneens moeiteloos de kaap van de 11.000 stemmen.
Enig verschil: toen was de CD&V nog volop succesvol en in stijgende lijn, maar bij de laatste verkiezingen kregen ze een dreun van jewelste.
Deze (kleine) dans der cijfers toont aan dat Koen Loete meer dan geslaagd is in zijn eerste politieke populariteitspoll. En dat hebben zijn collega's in Brussel ook duidelijk begrepen.