Zondag jongstleden werd de KVLV van Ronsele officieel ontvangen op het gemeentehuis van Zomergem. ‘Op 27 november 1951 werd de stichtingsakte van onze vereniging ondertekend’, vertelt voorzitster Marleen Hautekeete. Na de receptie op het gemeentehuis trokken de vrouwen met hun partner richting parochiaal centrum voor een gezellig etentje met optreden van Het Pittig Nootje.(MW)