• Lembeke

Het Agentschap Natuur en Bos kreeg, als een van de laatste beleidsdaden van voormalig minister van Natuur en Bos Joke Schauvliege, de toestemming grond te kopen in het Scheutbos. “Verdere uitbouw van de bestaande woonzone wordt hiermee onmogelijk” zegt schepen Hendrik Van de Veere.

“Het gebied, 33 hectare groot, dat door ANB werd aangekocht omvat zowel 10 hectare bestaand, maar zonevreemd bos, én een aanzienlijke oppervlakte van 23 hectare gronden die voor bosuitbreiding in aanmerking komen” zegt Kaprijks schepen van Ruimtelijk Ordening Hendrik Van de Veere (CD&V). “Het stuk sluit aan bij de bestaande Lembeekse bossen waardoor er meteen een van de belangrijkste boskernen in het Meetjesland ontstaat. Tevens worden de zone van zonevreemde bossen beschermd. De aankoop biedt een unieke mogelijkheid om het resterende niet verkavelde deel van het woonpark Scheutbos te beschermen en op te nemen in de afbakening van de Lembeekse Bossen.” Meer woningen kunnen er dus niet meer komen in de ooit vaak besproken zone. De aankoop past eveneens in de doelstelling voor de versterking van actuele grote boseenheden en het streven naar bossen met een hoog recreatief potentieel.
“De Lembeekse bossen behoren al generaties lang tot de meest bezochte bossen in het Meetjesland” klinkt het nog. “De aankoop en bosuitbreiding zal de Meetjeslandse bossen nog aantrekkelijker maken voor recreatie en toerisme. Twaalf hectare gronden zijn pachtvrij en kunnen op korte termijn bebost worden. Dit gebeurt in eerste instantie op landbouwkundig minder interessante gronden en heeft uiteraard ook een grote ecologische meerwaarde.” De overige 11 hectare blijven, zolang de pachtwetgeving het toelaat, in aanmerking komen voor landbouwexploitatie.

(LK)