• Kaprijke
28/12/2012

De gemeenteraad van Kaprijke nam in haar laatste zitting van 2012, meteen ook de laatste zitting van de lopende legislatuur, afscheid van een vijftal raadsleden. Met het verdwijnen van Luc Windey raakt de raad meteen een legendarische naam kwijt. Burgemeester Filip Gijssels bood de afscheidnemende raadsleden een geschenk aan in naam van de gemeente Kaprijke.

Schepen Evelyn Fiers is de enige schepen die niet in de nieuwe raadssamenstelling zal terugkeren na Nieuwjaar. Zij was 12 jaar raadslid en sinds 2003 schepen. Fiers was in haar carrière bevoegd voor sport, communicatie en ruimtelijke ordening. Naast Fiers verdwijnt ook Roland Hoornaert. ‘Een bekend gezicht in het verenigingsleven en steeds de bezorgd om het wel en wee in Bentille’ vermeldde Gijsssels. Samen met Hoornaert verdwijnt er nog een tweede vrouw uit de raad. ‘Dora Boelens neemt eveneens afscheid van onze raad’ ging Gijssels verder. ‘Zij was 12 jaar lid van deze gemeenteraad en was steeds bekommerd om het verenigingsleven, de zorgsector en de landbouw. Ik herinner me de vurige inspanningen die je leverde om een verkeersoefenpark aan te leggen in Lembeke. Ook de aanleg van een tweede ingang van het kerkhof kon op jouw inzet rekenen’. Boelens maakte een tijd lang deel uit van de Derde Fractie in de gemeenteraad, maar sloot later aan bij de Samen-meerderheid van burgemeester Gijssels. 

 

16 jaar schepen

Naast beide vrouwen stoppen ook nog twee heren in de raad. Luc Windey was geen kandidaat meer bij de afgelopen verkiezingen van 14 oktober en keert bijgevolg ook niet meer terug in de raad. ‘We zullen je zekere vorm van onafhankelijkheid in denken en doen binnen deze raad steeds in gedachten houden’ vertelde Gijssels. Ook ouderdomsdeken Jacques De Meyer zet een punt achter zijn politieke carrière. ‘Met De Meyer vertrekt de ouderdomsdeken binnen de raad’ besloot Gijssels. ‘Vierentwintig jaar lang maakte je deel uit dan onze gemeenteraad en was verantwoordelijk voor onder andere toerisme, cultuur en het OCMW’. De Meyer zetelde 6 jaar als raadslid, 16 jaar als schepen en was 2 jaar voorzitter van de gemeenteraad. In deze functie wordt hij opgevolgd door Linde Deman. (LK)