Het gemeentebestuur van Kaprijke streeft onder leiding van burgemeester Peter Claeys naar een snelle uitvoering van een veilige oversteek van het fietspad op de oude spoorwegbedding, De Route. Het idee om er een fietsersbrug te leggen lijkt te evolueren in de richting van een fietserstunnel. Kort nadat burgemeester Pieter Claeys aan het bewind kwam in Kaprijke kondigde hij aan dat hij goede hoop had om de missing link op het fietspad op de spoorwegbedding over de expresweg met een fietsersbrug te kunnen realiseren. Gesprekken met de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) wezen in die richting. “We hebben nog steeds dezelfde betrachting” vertelt burgemeester Pieter Claeys nu. “Alleen lijken de plannen verder te evolueren in de richting van een fietserstunnel. Dat is zo opgenomen in de startnota rond het project. Een tunnel die de beide zijden van de expresweg ter hoogte van het kruipunt met de Vaartstraat met elkaar verbindt staat de mogelijke aanleg van een op- en afrittencomplex in Kaprijke minder in de weg.” Claeys is tevreden dat ook AWV positief gestemd is over de plannen al kan een specifieke timing nog niet voorop gesteld worden. De oversteek is meer dan noodzakelijk wil met de zwakke weggebruiker op een veilige manier vanuit Eeklo richting Kaprijke en omgekeerd laten oversteken. Het fietspad over de voormalige spoorwegbedding is een druk bereden weg, vooral in de zomermaanden wanneer toeristen en dagjesfietsers door de regio trekken. (LK)