De bewoners van de tweede verdieping van het Lembeekse woon- en zorgcentrum Sint-Jozef krijgen - wellicht - in de maand oktober een veiliger onderkomen. Meer dan waarschijnlijk zullen er tegen dan tien tijdelijke wooncontainers kunnen geplaatst worden in de tuin van het WZC. De operatie gaat de gemeente Kaprijke vele duizenden euro's kosten.

Het hele verhaal ging aan het rollen toen de rusthuisdirectie een verschroeiend negatief brandweerrapport over de veiligheid van het rusthuis op haar bureau kreeg. De veiligheidsmaatregelen bleken verre van voldoende te zijn. OCMW-voorzitter Jacques De Meyer bleef echter niet bij de pakken zitten, zocht en vond, samen met zijn OCMW-raad veiliger alternatieven.
'We gaan de tweede verdieping ontruimen' stelde de OCMW-voorzitter reeds. 'De bewoners komen terecht in wooncontainers. Deze komen in de hof van het WZC. Het worden er tien. Met alles er op en er aan. De bewoners zullen niet de indruk hebben dat ze in een container leven. We verwachten en hopen dat ze snel kunnen geplaatst worden. Met snel bedoelen we ook wel snel maar de zaak overhaasten is niet mogelijk. Vermoedelijk kunnen ze in de maand oktober geplaatst worden. We hebben ondertussen prijs gevraagd. Eens die binnen is, kan de zaak door de OCMW-raad besproken worden waarna de containers kunnen besteld worden.' Daarnaast worden nog een aantal flankerende maatregelen genomen. 'De tweede verdieping wordt dus vrijgemaakt' gaat De Meyer verder. 'Tevens wordt een brede evacuatietrap aan de eerste verdieping geplaatst. De bewoners van de benedenverdieping kunnen in hun kamers blijven.' De kosten voor deze noodingrepen lopen volgens De Meyer erg hoog op. 'Het gaat om vele duizenden euro's' besluit de voorzitter. 'Ondertussen is het wachten tot we aan de nieuwbouw kunnen beginnen. Als alles verloopt zoals voorzien kunnen we hier in het najaar aan beginnen'. Het nieuwe rustoord zal zo'n slordige 6 miljoen euro gaan kosten en wordt de grootste investering uit de Kaprijkse politieke geschiedenis. Een aardige som waar nu nog eens een extra, onvoorziene, smak geld bovenop komt. (LK)