Vanaf dinsdag 8 september en dat drie dagen lang zullen wegenwerken de verkeersstroom tussen Kaprijke en Lembeke hinderen. Ter hoogte van de Ruifelaarsstraat in Lembeke wordt de weg definitief hersteld na problemen met de waterleiding eerder deze zomer. Schepen van Openbare Werken Alex Ruebens licht de werkzaamheden toe.

'Begin juli' begint Ruebens zijn verhaal, 'is een deel van de Vaartstraat opengebroken om een waterlek te dichten. Het wegdek is toen zo snel mogelijk hersteld om de verkeershinder te beperken. Volgende week zal een aannemer in opdracht van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) er de nodige herasfalteringswerken uitvoeren.
'Op dinsdag 8 september 2009 wordt de toplaag afgefreesd. Deze ingreep is beperkt in tijd. Er zal afwisselend een rijstrook beschikbaar zijn voor het verkeer.' Op woensdag 9 en donderdag 10 september 2009 voert de aannemer meer ingrijpende werken uit. De Vaartstraat zal ter hoogte van de Ruiffelaarswegel afgesloten worden. Het verkeer komende van Kaprijke wordt omgeleid via de Vrombautstraat en de Nieuwstraat naar Aveschoot. Het verkeer komende van Lembeke wordt via de Kerkstraat en de Krommeveldstraat terug naar de Vaartstraat omgeleid. (LK)