Zaterdag kreeg de Politiezone Meetjesland melding van een reeks inbraken in Lembeke. In de Gravin d'Alcantaralaan 57 te Lembeke verschaften onbekende(n) zich de toegang tot de woning tijdens de afwezigheid van de bewoners. Met een baksteen van de buitenBBQ werd een raam van de achterdeur ingegooid. De woning werd doorzocht en cash geld en een hoeveelheid juwelen werden meegenomen .

In de Nieuwstraat in Lembeke hebben onbekende daders het raam van de achterdeur ingegooid. De gehele woning werd doorzocht en er was een grote wanorde. Het nadeel bestaat uit juwelen. In een andere woning in de Nieuwstraat in Lembeke werd achteraan de woning het keukenraam en het schuifraam ingegooid. De gehele woning werd bezocht. Het nadeel betreft tevens juwelen en cash geld uit een spaarpot. Ook in de Windgatstraat is een bewoner slachtoffer geworden van een inbraak. Vooraan de woning werd een raam stuk gegooid. De gehele woning werd bezocht, er was veel wanorde. Het nadeel bestaat eveneens uit juwelen en cash geld.

Het is duidelijk dat we hier te maken hebben met een rondtrekkende dadergroep. Alle inbraken hebben plaats gevonden in de vooravond tijdens de afwezigheid van de daders.

De donkerste maanden van het jaar zijn heel interessant voor inbrekers. Het wordt vroeg donker en zo kunnen ze vrijwel onzichtbaar en ongestoord hun gang gaan als de bewoners afwezig zijn. De achterzijde van de woning is daarbij het meest geliefkoosde doelwit. De daders gebruikten overal hetzelfde type modus operandi d.m.v. het ingooien van een raam met een steen die ze vinden in de tuin van het slachtoffer. Ze hebben het duidelijk gemunt op geld en juwelen.

Het is daarom heel belangrijk uw woning een bewoonde indruk te geven. Dit kan door in bepaalde kamers een lampje te laten branden dat d.m.v. een timer op vastgelegde tijdstippen aan-en uitgeschakeld wordt. Cash geld en juwelen worden best bewaard in een vloer- of muurkluis. De Politie vraagt om bij verdachte gedragingen hen onmiddellijk te verwittigen. Extra patrouilles zullen ingelast worden en de buurtinformatienetwerken in de politiezone werden alvast in kennis gesteld.    

(PDB)