Volgens Luc Vandevelde ( SMS) zijn er te weinig parkeerplaatsen in de Guldensporenstraat. Daarom vroeg hij tijdens de gemeenteraadszitting van januari of het niet mogelijk is om een bewonerskaart in te voeren. ‘Zo creëren we meer parkeerplaatsen voor de bewoners van de straat zelf’, aldus Vandevelde.

‘In de Guldensporenstraat zijn sinds de heraanleg al heel wat parkeerplaatsen gesneuveld’, herinnerde Luc Vandevelde. ‘ Er werd toen een tijdelijke oplossing gevonden op de Sogeta-site. De bouwwerken op Sogeta zijn echter gestart en de bewoners van de Guldensporenstraat zijn opnieuw genoodzaakt een andere standplaats voor hun auto te vinden.

Er is inderdaad een alternatieve parkeerlocatie voorzien op de parking aan het station. Dit is echter geen afdoende oplossing. Je kunt moeilijk van de mensen verlangen dat ze bijvoorbeeld zware boodschappentassen vijfhonderd meter ver gaan zeulen. Ook voor minder mobiele mensen en ouderen is deze afstand te ver. Ik stel daarom voor om aan de bewoners een parkeerkaart te geven. Zo zullen ze automatisch over meer vrije plaatsen beschikken. Niet-bewoners zullen er dan niet meer langdurig kunnen parkeren. Ook parkeren langs beide zijden van de rijweg kan een oplossing bieden.’ Schepen Christophe De Waele ( Open VLD) is zich van de problematiek bewust, zo bleek uit zijn antwoord. ‘ Ik ben bezig met het inwinnen van adviezen bij de hulpdiensten’, klonk het. ‘ Er komt dus een oplossing maar ik wens toch te benadrukken dat het hier een tijdelijk probleem betreft. Eens de Sogeta-wijk is afgewerkt, zullen er ook daar parkeerplaatsen voor bewoners van de Guldensporenstraat zijn.’(Ives Boone)