• Maldegem

Dat de onderlinge verstandhouding tussen de leden van het Maldegemse schepencollege erg verkild is sinds burgemeester Marleen Van den Bussche bekend maakte met een eigen partij op te zullen komen, is algemeen geweten. Dat schepen Geert De Roo haar bovendien politiek volgt op de nieuwe lijst ‘De Merlaan’, maakte ook de breuk binnen hun partij CD&V definitief.
Nu gaat in Maldegem het gerucht dat het schepencollege al maanden niet meer samenkomt en alleen nog communiceert via email en digitaal. Een geloofwaardig bericht in het teken van bovenstaande analyse ? Kunnen schepenen en burgemeester niet meer door één deur?

Digitaal schepencollege
Het gerucht blijkt niet waar te zijn. Alhoewel, slechts gedeeltelijk juist.
Het schepencollege komt wel degelijk nog (tweewekelijks) samen, in een weliswaar eerder steriel-formele sfeer: beleefd maar niet meer familiair-gemoedelijk zoals vroeger.
Vanwaar dan dat gerucht?
Burgemeester Marleen: “Al een paar jaar vergaderen wij om de 14 dagen niet meer fysiek, maar via internet. Dat komt op initiatief van onze gemeentesecretaris die er het ambt van OCMW-secretaris bijkreeg. Sindsdien noemen wij zijn ambt “algemeen directeur”, maar hij heeft er wel zeer veel werk bij gekregen. Om een en ander vlotter te laten gaan deelt hij ons om de veertien dagen op vrijdag via internet een agenda met een aantal te behandelen punten mee, waarop we dan op maandag kunnen reageren, vragen stellen of goedkeuren. De andere week heeft dan het ‘fysieke’ schepencollege plaats op het gemeentehuis, van 12 tot ruim 17-18 uur. De per internet niet afgehandelde punten komen hier weer op de agenda.”

Collegiaal
Deze samenvatting van werkwijze wordt ook door eerste schepen Valerie Taeldeman bevestigd.
Taeldeman: (fel) “Ge ziet van hier dat we ons zouden kunnen permitteren om niet meer samen te komen! We moeten wel rekening blijven houden met het algemeen belang hé. Zo moeten we vandaag (maandag, nvdr) bijvoorbeeld de agenda van de komende gemeenteraad vastleggen. De digitale manier van vergaderen voldoet ook aan de trend van ‘paperless’ vergaderen, papierloos. Er is geen ruzie of rancune te bespeuren op onze ‘fysieke’ samenkomst. We zitten met 9 rond de tafel, 7 schepenen, de burgemeester en de secretaris en doen het nog steeds collegiaal. We trachten om overeen te (blijven) komen, in het voordeel van onze bevolking.”
Taptoe (wat venijnig): Geven jullie elkaar nog de hand bij het binnenkomen?
Taeldeman (verrast): “Uiteraard ! En we blijven ook sereen, gans de tijd !”

Piet De Baets