Laura De Lille (links) wordt de nieuwe jongerenvoorzitter en volgt Koenraad De Ceuninck (2e links) op, Piet Vercuysse (2e van rechts) wordt de nieuwe voorzitter van CD&V Maldegem als opvolger van Jacques Willems (rechts).(©MW)

De leden van CD&V Maldegem hebben onlangs tijdens het traditionele nieuwjaarsontbijt van de partij hun stem kunnen uitbrengen bij de voorzittersverkiezingen. Piet Vercruysse (58) wordt de nieuwe voorzitter van de CD&V. Hij volgt Jacques Willems op. Vercruysse was tot voor kort penningmeester van de partij en is beroepshalve actief in het onderwijs. Bij de CD&V-jongeren wordt Koenraad De Ceuninck opgevolgd door Laura De Lille (23). De Lille zetelt als OCMW-raadslid en was één van de jongste kandidaten op de CD&V-lijst bij de recente gemeenteraadsverkiezingen. 

Jacques Willems stond 7 jaar aan de leiding van de partij die hij door een moeilijke periode loodste met onder meer coalitiegesprekken met Groen. De nieuwe voorzitter benadrukte in zijn toespraak dat hij niet alleen het CD&V-bestuur maar ook alle leden van de partij nauwer wil betrekken bij de werking en het beleid. Jongerenvoorzitter Laura De Lille deed een oproep naar de jonge Maldegemnaren om de rangen van de partij te komen versterken.(Michel Wijne)