• Maldegem

Alberto Van Meenen uit Maldegem, in zijn laatste jaar master aan de Technische Universiteit van Delft in Nederland, werkte 10 maanden lang met 20 medestudenten aan de eerste vliegende boot op waterstof.

Alberto is de zoon van Filip Van Meenen en kleinzoon van Maldegemse ex-schepen Aimé Van Meenen. Alberto is na het behalen van zijn diploma aan de middelbare school Maricolen in Maldegem begonnen aan de studie voor ingenieur Lucht- en Ruimtevaarttechniek in Delft.

Studies on hold
Voor het project waterstofboot heeft hij zijn studie tussentijds een jaar on hold gezet om als Driveline Engineer aan diverse geavanceerde prototypes in zijn studierichting te kunnen meewerken. Eerder in 2020 ontwikkelde zijn team al een vliegende Solar Boat opgewekt door zonnepanelen op de boot zelf (foto op blz. 7).
Dit keer gaat het team een stap verder. Op de boot die het team nu aan het ontwikkelen is zal groene energie zijn opgeslagen in de vorm van waterstof. De brandstofcel, die in de boot aanwezig is om waterstof om te zetten naar elektriciteit, produceert bijna geen broeikasgassen maar puur water en energie.

Groene energie
Met hun ‘waterstofboot’ doen de studenten in juli in Monaco mee aan de enorm uitdagende ‘wereldkampioenschappen op open zee’ om de potentie van waterstof te laten zien. De studenten willen hiermee de maritieme sector, momenteel een grootverbruiker van fossiele brandstoffen, inspireren om sneller te bewegen naar een ‘groene’ toekomst en deze industrie te laten zien wat er allemaal mogelijk is met groene energie.
Waterstof heeft een hoge energiedichtheid, wat betekent dat er veel energie zit in een klein beetje waterstof. Dit maakt waterstof heel interessant als medium voor groene energieopslag. Zo blijft de boot licht en kan hun boot snel en efficiënt varen.
Waterstof is de nieuwe hype tegen de opwarming en ook Alberto denkt dat vliegtuigen over ongeveer 15 jaar op waterstof zullen kunnen vliegen, met nul CO2 uitstoot als resultaat !
De uithoudingswedstrijd in Monaco, waar boten op allerlei groene energie (batterijen, zonne-energie) van over heel de wereld deelnemen, heeft als hoofdprijs slechts een eenvoudige beker, maar teams doen mee met erkenning als gemeenschappelijke drijfveer en als uitdaging om te kunnen meehelpen aan de technische vooruitgang in de strijd tegen de opwarming.

Varen en vliegen
De eerste vliegende waterstofboot ter wereld is ondertussen afgewerkt (foto op blz. 1) en werd begin mei in Rotterdam in aanwezigheid van publiek en pers plechtig ‘gedoopt’.
Maanden denkwerk is eraan vooraf gegaan. Er is gelamineerd, geboord, geplakt en gesoldeerd. Een enorme trimaran wordt uitgerust met een compleet waterstofsysteem, met slimme elektronica en enorm sterke vleugels om de boot niet alleen te laten varen, maar ook een 40-tal centimeter boven water te laten vliegen. De boot wordt opgetild door liftkracht, gegenereerd door de draagvleugels die onder water zitten. De voorraad aan waterstof zit opgeslagen in een tank van 2,1 meter lang.

Om ter verst
Hoever de uithouding van de boot uiteindelijk zal reiken houden de studenten voorlopig geheim (voor de concurrentie) maar zal na de toegemeten tijd van zes uur in Monaco moeten blijken. De opdracht is in elk geval om ‘om ter verst’ geraken.
De nog resterende tijd gebruiken de studenten om hun boot in de haven van Rotterdam te blijven testen en verbeteren. Er zal niet alleen geracet worden tegen andere studententeams, maar ook tegen deelnemende commerciële firma’s. Drie teamleden zullen centraal in de boot achter elkaar (foto op blz. 1) de rol van piloot op zich nemen en zo hun revolutionaire boot hopelijk naar de overwinning varen op open zee.

Piet De Baets