Twee jaar geleden werd onder impuls van toenmalig Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (SP.A) een soort 'taalproeftuin' gelanceerd. In totaal zijn er 9 Vlaamse scholen die hier aan deelnemen. De Maldegemse Zusters Maricolen is er één van.
Directeur van de eerste graad van de Zusters Maricolen, Patrick Remmerie: 'In principe is het in Vlaanderen verboden om vakken in een andere taal dan het Nederlands te geven. Maar 2 jaar geleden lanceerde Vandenbroucke een proefproject. Je moest dan een dossier indienen. In totaal werden 9 Vlaamse scholen geselecteerd. In Vlaanderen zijn er maar 3 scholen waar ze er mee starten vanaf de eerste graad, wij zij er één van. Een school uit Geel en een school uit Poperinge doen ook mee.'

Twee jaar geleden startten ze bij de Maldegemse Zusters Maricolen met het onderwijzen van enkele algemene vakken in het Frans. Leerlingen in het eerste jaar krijgen 1 uur aardrijkskunde en 1 uur geschiedenis in het Frans. 'Daarnaast krijgen ze ook nog breintraining en leefsleutels in het Frans.' Deze laatste 2 vakken zijn ook goed voor 1 uur per week. In totaal krijgen leerlingen van het eerste jaar dus 3 uur onderricht van algemene vakken in het Frans. 'In het tweede jaar krijgen ze 1 uur economie, 1 uur media en 1 uur kunstgeschiedenis in het Frans. Volgend jaar zouden we graag ook starten in het derde jaar; we zouden dan media in het Frans geven.'

BETERE RESULTATEN
Op het einde van het schooljaar 2009-2010 is het proefproject afgelopen en zal huidig Vlaams minister van onderwijs Pascal Smet (SP.A) het project evalueren.
Patrick Remmerie: 'Ik denk wel dat dit positief geëvalueerd zal worden.' Leerlingen kunnen zelf kiezen of ze een aantal algemene vakken in het Frans willen krijgen.
'Van de 290 leerlingen van het eerste en tweede jaar - de tweede graad dus - zijn er 77 ingeschreven. Een kwart van de eerste graad kiest er dus voor om een aantal vakken in het Frans te krijgen. Die leerlingen zijn meestal heel positief.'
Het hele project loopt in samenwerking met de K.U. Leuven. Die universiteit voert dan een aantal testen uit met parallelgroepen die de desbetreffende vakken gewoon in het Nederlands krijgen. 'Ze moeten wel nog een beetje leren om het niveau van Frans van iemand uit de eerste graad in te schatten. Vorig jaar hebben ze hier een test afgenomen en die was veel te moeilijk. Wat we wel al ervaren is dat het Frans bij de leerlingen, zowel het spreken als begrijpen, duidelijk vooruitgaat. Onze studiemeesteres is tweetalig. Toen ze in het begin in zo een Franse les binnenkwam en de leerlingen ook in het Frans aansprak, keken heel wat leerlingen nog raar op. Maar nu beginnen ze zelf al onmiddellijk in het Frans tegen haar.'
Het is niet zo dat de desbetreffende vakken nu volledig in het Frans worden gegeven. Een leerling die 3 uur aardrijkskunde volgt, krijgt daarvan 1 uur in het Frans. Op het examen krijgt iedereen dan dezelfde vragen over de 2 uur die ze allemaal in het Nederlands krijgen en volgt er nog een tweede deel: een Nederlands deel voor zij die niets in het Frans krijgen en een nog een Frans deel voor de leerlingen die aan het project meedoen. Hetgeen onlangs nog met een onderzoek werd aangetoond, namelijk dat leerlingen die een vak in twee talen krijgen er betere scores op halen, wordt ook door directeur Patrick Remmerie bevestigd.
'Leerlingen die aardrijkskunde in het Frans en in het Nederlands krijgen, halen betere punten op dat vak.'

TAALSTAGE
'Volgens mij zullen ze hier wel verder mee gaan. We moeten nu ook gaan praten op andere scholen om uit te leggen hoe wij dit doen. Er is vooral veel interesse van scholen uit Limburg en in oktober-november moeten we ook gaan spreken voor scholen van Oost-Vlaanderen. Er zal maar één probleem zijn als ze hiermee verdergaan, de uren en het geld dat dit zal kosten.'
Op het instituut Zusters Maricolen doen ze de laatste jaren heel wat om de kennis van het Frans bij de leerlingen te verbeteren. 'We hebben contacten met een school in Dinant. Wij gaan dan met de leerlingen een dag naar daar en zij komen dan ook een dag naar hier. We zien dan wie er met wie overeenkomt en kunnen ze dan matchen. In Brussel organiseren we dan een kennismakingsdag met de ouders erbij, die kunnen dan zelf beslissen of hun kinderen dan in de paasvakantie eens 3 dagen op taaluitwisseling gaan.'
In het tweede jaar gaan de leerlingen van het instituut Zusters Maricolen voor 3 dagen naar Dinant of Ottignies. 'Ze volgen er dan 3 dagen les in het Frans.'(MW)