In het kader van de oproep van de Vlaamse Regering met het project VIA (Vlaanderen In Actie) hebben 3 regionale sociaal-economische overlegcomités of RESOC's (Meetjesland, Leiestreek en Schelde, Gent en rondom Gent en Midden-West-Vlaan¬deren) de handen in elkaar geslagen om meer werk te maken van het begrip duurzaamheid binnen de lokale besturen van hun gebied.
Dit resulteerde in het DUSCA-project. In het kader van dit project ontving SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde een subsidie van 32.000 euro om met 17 gemeenten alle facetten van duurzaamheid in het lokaal beleid te belichten.

'De bedoeling is om de lokale besturen een methodiek aan te leren om via een duurzaamheidscan te komen tot een duurzaamheidrapport naast een gemeentelijke begroting en rekening. Dit zal toelaten om gemeenten bewust te maken van het feit dat geïntegreerd duurzaamheidbeleid leidt tot besparingen en zal de 17 gemeenten inspiratie opleveren om onderlinge kennis op dit vlak uit te wisselen' stelt regiocoördinator Frank Geyssens.
'Nu al zijn er binnen dit pilootproject 4 lokale besturen, de Stad Eeklo en de gemeenten Aalter, Maldegem en Waarschoot, die het hele parcours zullen afleggen, tot het effectieve duurzaamheidrapport toe. Hiervoor werd in samenwerking met het consultantbedrijf BECO en het softwarebedrijf Commotie een tool ontwikkeld waarbij men op een eenvoudige manier duurzaamheid in cijfers en beeld kan voorstellen. Duidelijk een signaal dat onze regio kiest voor meer duurzaamheid!' aldus Frank Geyssens.
Duurzaamheidrapporten zijn reeds goed ingeburgerd in de ondernemingen naast hun klassieke jaarverslagen. Lokale besturen zullen dan ook in de nabije toekomst vragen krijgen over hun duurzaamheidbeleid gezien onze snel veranderende samenleving.

Dit rapport zal ongetwijfeld belangrijk worden in het kader van duurzaam gemeentebeleid en leiden tot een vernieuwende aanpak op talrijke gemeentelijke beleidsdomeinen zoals milieu, mobiliteit, ethisch beleggen, natuur, duurzaam personeelsbeleid etc.
RESOC Meetjesland, Leiesstreek en Schelde is dan ook verheugd dat een aantal gemeenten in haar gebied de uitdaging willen aangaan en een voortrekkersrol willen opnemen.
'Het feit dat de slotsessie op 22 september 2009 doorgaat in het Vlaams Parlement met een toespraak van de Minister-president Kris Peeters getuigt van erkenning van het geleverde werk', aldus Koen Loete, voorzitter van RESOC Meetjesland, Leiestreek en Schelde. Burgemeester Koen Loete heeft de eer deze dag af te sluiten voor een netwerkmoment over dit thema met uiteraard een gastronomische toets.